82. ONA OUTDOOR 

Sessions:
Lloc: Parc de Sa Sivina de Punta Prima. l’organització es reserva el dret de fer canvis
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

ESTER VAN WALRE CAMPSPsicòloga del projecte ONACIM

 

Descripció
Proposta pràctica de treball coeducatiu, de caràcter lúdic, destinada als alumnes de cinquè i sisè de primària.
Sessió a desenvolupar en l’entorn natural en la que es crearan equips mixtes, els quals hauran de superar, de manera conjunta, diferents obstacles per a desxifrar el missatge secret vinculat a la igualtat d’oportunitats en la pràctica fisicoesportiva i, així, treballar valors i actituds com la cooperació i el treball en equip.


Objectius
Millorar els nivells de participació de les noies a la classe d’Educació Física; Involucrar nois i noies en la composició d’equips de treball, impulsant la participació dels equips mixtes; Fomentar valors com la cooperació i el treball en equip entre sexes; Millorar la cohesió del grup i la implicació de tot l’alumnat, tant nois com noies, en les dinàmiques que es plantegen a la classe d’Educació Física; Ampliar i variar l’oferta d’activitats físiques i esportives, orientades a atendre els diferents interessos de l’alumnat.

Continguts
Conceptes: L’activitat ONA OutDoor s’emmarca dins la proposta de treball “L’esport és de tothom”, campanya que planteja la conscienciació social des de les primeres edats, per tal de promoure l’equitat d’oportunitats entre nois i noies, així com la transmissió de valors i actituds igualitàries en l’educació física escolar i l’activitat fisicoesportiva.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Abans del taller
Per al correcte procediment de l’activitat, els equips mixtes hauran estat prèviament seleccionats de manera aleatòria pels mestres d’Educació Física, és a dir, els grups estaran fets dies abans de de realitzar l’activitat.

Durant: Durant la realització del taller
L’activitat està plantejada com una gimcana o circuit de proves a superar. Cada equip, després de superar cadascuna de les diferents estacions, rebrà una pista que servirà per a completar el missatge secret. L’equip que primer arriba al punt final amb totes les pistes i completa el missatge de manera correcte, tindrà l’honor de ser l’equip proclamador del missatge “L’esport és de tothom”.

Després: Un cop desxifrat el missatge secret i llegit en veu alta per l’equip guanyador, es realitza una petita reflexió conjunta per part de l’equip organitzador, en la qual hi poden intervenir els mestres, que posa de relleu el concepte d’igualtat i els valors del treball en equip.

RecursosObservacions

Per causes metereològiques, l’activitat s’ofereix durant els mesos de maig i juny.
S’ha de tenir en compte en el cost total de l’activitat el servei de bus encarregat del transllat de l’alumnat des del centre educatiu al lloc de desenvolupament de l’activitat.

Existeix la possibilitat que aquells centres que ja realitzaren l’activitat durant el curs passat, puguin repetir-la amb nous alumnes del present curs escolar 2022/2023.

Un mateix centre pot sol·licitar tantes activitats com alumnat de cinquè i sisè de primària tingui, sempre respectant el mínim de 25 i màxim de 50 alumnes per taller.