141. VIU EL CAMP DE MENORCA. Agricultura, ramaderia i formatge. 

Sessions: 1 SESSIÓ 1TALLER 2hores
Lloc: Binillubet, lloc des Mercadal (Me-1, km 18)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

SA COOPERATIVA MENORCA 679872848 visita@sacooperativa.com   Cooperativa

 

Descripció
Cada visita consistirà en una presentació del lloc: l'agricultura, la ramaderia, la família pagesa i les seves feines.
Llavors tractam tres temàtiques per donar compte del sector primari a Menorca: agricultura, ramaderia i formatge com a producte local destacat.
Començarem a la terra, els cultius i els processos a seguir per tenir farratge per els animals. Així com tractem la importància de tenir en compte la microbiologia natural de la terra que ens ajuda a mantenir-la fèrtil.
Sobre els animals tractarem les seves característiques tenint en compte els continguts treballats en cada cicle educatiu. A més també sabrem sobre el maneig específic fent èmfasi en el caràcter i necessitats de cada animal i els sentiments que ens desperta.
Les visites es duen a terme a llocs productors de formatge, el producte local estrella. Des del líquid, la llet, a un semi-sòlid, el formatge, pas a pas podem experimentar l’elaboració d’un producte que apassiona des d’edats primerenques a tot el món.
Acabem la visita amb un tast sensorial (amb els cinc sentits) de formatges amb distintes maduracions.


Objectius
- Possibilitem el contacte i el coneixement del medi natural rural, analitzant les seves característiques i relacions de dependència del medi urbà cap aquest.
- Apropem els alumnes a un lloc típic de Menorca, la vida i les feines pròpies de l’àmbit rural específic de l’Illa i els ensenyem el comportament que han de tenir envers l’entorn i els animals.
- Volem posar en major valor la ruralia, la pagesia i els productes del camp de Menorca, mostrar com cuidar del medi ambient i la natura, Menorca com a Reserva de la Biosfera.
- Mostrem el procés de cada feina: l’agricultura, el maneig del bestiar i l’elaboració de productes com el formatge.
- Convidem als alumnes a participar de forma activa per tal que l’experiència sigui vivencial i significativa. Fem activitats participatives.
- Fomentem el plaer i el gust per les activitats a l’aire lliure, i com aquestes iniciatives poden contribuir a la millora de qualitat de vida.
- Estimulem actituds d’interès i respecte, tenint en compte aquests valors i l’educació emocional de la que podem gaudir en un entorn tant real i especial com el del lloc i els animals.
- Plantegem la visita com un projecte educatiu tenint en compte les competències, les capacitats i l’objectiu curricular de cada cicle formatiu, i ho fem amb activitats adequades, atractives i divertides.
- Tractem l’enfoc didàctic des d’una perspectiva transversal, amb propostes interdisciplinars tenint en compte la perspectiva de diverses matèries.


Continguts
Conceptes: Menorca Reserva de la Biosfera. El sector primari i el producte local de Menorca. L'agricultura, la ramaderia i l'elaboració i maduració del formatge en un lloc "típic". També incidim en tot el que es relaciona amb Biologia així com tractam la Història, especialment del formatge.
Comptem amb una sala didàctica, financiada pel Consell insular de Menorca a l'any 2020, en la que tractam cada un dels continguts amb diferents recursos didàctics.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Amb l'activitat "Viu el camp de Menorca" possibilitem tant la preparació prèvia com el treball posterior amb una didàctica que posam a disposició de cada centre.
Durant: Les visites s'adapten a la temàtica específica que està estudiant l'alumnat en el moment i es tracta de manera personalitzada amb el professorat.
Sinó es té en compte l'assignatura des de la qual s'ha sol·licitat l'activitat.

Després:

RecursosObservacions

Binillubet, lloc des Mercadal (Me-1, km 18)
Es recomanable que es faixi la visita amb un grup o classe. En moltes ocasions el que fem és fer un grup seguit d el'altre perquè demanen venir junts per aprofitar el bus.
679872848
visita@sacooperativa.com

(pregam s'actualitzi el mail, ja que durant aquest curs passat encara hi havia professorat que es dirigia a un mail que no està actiu. Gràcies).