21. ESCOLTISME I GUIATGE - INFANTS I JOVES - compromesos amb la societat. 

Sessions: 1 HORA
Lloc: AULA O EXTERIOR
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat
famílies

Responsable/s

ESCOLTES DE MENORCA escoltes@escoltesmenorca.org DIRECTOR D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE ESCOLTES DE MENORCA

 

Descripció
Proposem aquest taller per donar a conèixer a infants, joves i famílies, que és l'escoltisme i guiatge i la seva metodologia iniciada ja fa més d'un segle per Robert Baden Powell, on la finalitat és per mitjà del joc, la convivència i el contacte amb la natura, ser persones compromeses amb la societat.

Objectius
Donar a conèixer Escoltes de Menorca i els agrupaments que la formen, i la seva metodologia.
Que infants, joves i famílies s'interessin per l'escoltisme i sepin com fer per apuntar-se a un agrupament.
Fomentar l'educació no formal en el lleure infantil i juvenil.


Continguts
Conceptes: Conceptes: Història del Moviment Scout, i el seu fundador Sir Robert Baden Powell.
Procediments: Treball en equip, en petit grup.
Persones actives amb compromís social.
La natura.
Acampades.
Actituds: Compromís, servei, austeritat.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Durant: Es comença amb una dinàmica de coneixement del moviment escolta i l'escoltisme en general, així com també a nivell insular.

Per mitjà d'una projecció i també per alguna dinàmica:
S'explica el funcionament de l'associació i els agrupaments.
Es dona a conèixer la metodologia de l'escoltisme.
Implicació en el respecte pels companys i l'entorn.

Després: A més de rebrer la valoració del taller realitzat, i ja a nivell individual (o en grup si es troba adient), podem aprofundir per formar part d'un agrupament.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Assoc. Diocesana d'Escoltisme - Escoltes de Menorca
971368863
escoltes@escoltesmenorca.org
Famílies d'infants i joves d'edats entre els 8 i els 17 anys.
Infants i joves entre els 8 i 17 anys.
Primaria
Secundaria

Es pot fer en un aula, però si hi ha un espai ampli per poder fer algunes dinàmiques amb infants i joves molt millor.