81. @ARA JO 

Sessions: 1 SESSIÓ DE 2 HORES
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
FPB

Responsable/s

EVA MARÍA MUÑIZ LINARES  

 

Descripció
Taller enfocat a reconèixer i analitzar la ponderació dels valors personals, en el marc de la situació actual d'incertesa, juntament amb el creixement personal i emocional del jovent adolescent.
Un valor és un missatge que és important, desitjable o apreciat per a una persona o grup de persones. Tots, des que érem infants, vam rebre, encara que no se'n parli obertament, missatges d'aquest tipus, provinents dels nostres familiars, companys i companyes, amistats... Aquests missatges van condicionant la nostra posició existencial davant les altres persones, així com les nostres conductes.
És important, per tant, aprendre a detectar els valors que ens transmeten, verbalment o actitudinalment, la nostra família i el nostre entorn; veure com són d'importants per a nosaltres; analitzar si són positius o negatius per al nostre creixement; i no deixar que els dubtes ens ofusquin el camí.


Objectius
Reforçar en el jovent adolescent una visió realista i positiva de si mateixos/es i de les seves pròpies possibilitats
- Fomentar la corresponsabilitat grupal
- Practicar l'establiment de metes i aprendre a aconseguir-les
- Experimentar que les persones del seu voltant els poden ajudar a aconseguir els seus objectius


Continguts
Conceptes: Herramientas necesarias para afrontar los cambios que se producen en su vida y en su entorno más cercano, mediante charlas con un tema central LA ACEPTACIÓN … Cuando uno acepta y comprende las situaciones, el miedo desaparece dando paso al éxito. Hablemos de retos y no de problemas. Solo con cambiar la palabra, cambia el significado.
La comunicación como herramienta de cohesión de grupo y familia.
OBSERVACIONES
Descobrir les aptituts i habilitats dels participants detectant problemes de baixa auto-estima, por, i situacions adverses en el àmbit escolar que fan que els alumnes facin una davallada important a nivell escolar i personal.
TEMA CENTRAL L'ACCEPTACIÓ PERSONAL I DEL NOSTRE ENTORN

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Plantejar el tema
Escoltar els participants
Debatre els pro i contras
Resolució de conflictes
Aprenetage de noves eines de gestió

Durant:
Després:

RecursosObservacions

@hora es un taller para ayudarles a descubrir los recursos y aptitudes innatos en cada uno de ellos, herramientas necesarias para afrontar los cambios que se producen en su vida y en su entorno más cercano, mediante charlas con un tema central LA ACEPTACIÓN … Cuando uno acepta y comprende las situaciones, el miedo desaparece dando paso al éxito. Hablemos de retos y no de problemas. Solo con cambiar la palabra, cambia el significado.
La comunicación como herramienta de cohesión de grupo y familia.
OBSERVACIONES
Descobrir les aptituts i habilitats dels participants detectant problemes de baixa auto-estima, por, i situacions adverses en el àmbit escolar que fan que els alumnes facin una davallada important a nivell escolar i personal.
TEMA CENTRAL L'ACCEPTACIÓ PERSONAL I DEL NOSTRE ENTORN.