80. THE FUNNY FOOD PROJECT 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Asociación Española Contra el Cáncer  

 

Descripció
Concurs trimestral de berenars o dinars saludables. Els alumnes han de fer una recepta temàtica, original i saludable, fotografiar-la i compartir-la a través de les xarxes socials o els canals interns de comunicació del centre educatiu juntament amb la descripció dels ingredients que han fet servir.

Objectius
Fomentar l'interès per una alimentació saludable, involucrant les famílies i els nens en la creació de berenars i dinars sans i divertits.


Continguts
Conceptes: Fomentar l'interès per una alimentació saludable, involucrant les famílies i els nens en la creació de berenars i dinars sans i divertits.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Alimentació saludable, snack saludable.
Durant: Els agents implicats en l'acció decidiran la temàtica del trimestre. El tècnic de lAssociació facilitarà al centre educatiu els requisits saludables que hauran de complir les receptes i els criteris de valoració que tindrà en compte el jurat. Els professors explicaran el concurs i els requisits als alumnes i els motivaran a participar-hi. Durant el trimestre, es continuarà animant a la participació a través de diferents materials proporcionats per l'Associació que reforcen el concepte de snack saludable, i els alumnes enviaran les propostes a través dels canals acordats. En acabar el trimestre, un jurat format per representants de les institucions implicades triarà el guanyador seguint una plantilla d'avaluació objectiva.
Després: L'Associació donarà suport en tot moment a l'equip docent i farà un seguiment de l'activitat.

RecursosObservacions

L'Associació donarà suport en tot moment a l'equip docent i farà un seguiment de l'activitat.
FORA DE L'AULA