78. ESCAPE ROOM "La Llei seca" 

Sessions: 1 TALLER 1 SESSIÓ
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO

Responsable/s

Asociación Española Contra el Cáncer  

 

Descripció
El joc d’escapada és una experiència virtual molt actual en què un grup de persones han de resoldre una sèrie de proves i endevinalles per poder sortir de l'habitació en un temps límit. Aquesta nova metodologia, especialment en l'àmbit educatiu, facilita eines d'aprenentatge a través del joc cooperatiu. Entre els beneficis d'utilitzar aquesta eina a les classes figuren: presentar els continguts d'una manera diferent, atractiva, moderna i divertida, es reforça el treball en equip («o en sortim tots o no en surt cap») i s’estimula el desenvolupament d'habilitats de comunicació, resolució de problemes i la presa de decisions.

Objectius
Evitar o endarrerir l'edat d'inici del consum experimental, ocasional o habitual
d'alcohol en totes les formes de consum.
- Promoure i reforçar l'actitud de no consum d'alcohol en qualsevol forma.
- Transmetre coneixements sobre l'impacte de l'alcohol en la salut.
- Estimular el pensament crític davant informacions i mites erronis relacionats amb l'alcohol en qualsevol de les seves formes de consum.
- Proporcionar eines per a eleccions responsables i informades.


Continguts
Conceptes: Formes de consum tradicionals, noves i grupals. Addicció. Impacte en la salut i l'estat emocional. Relació amb els resultats acadèmics, relacions sexuals no planificades i de risc, accidents de trànsit.
Falsos mites. Perills de la percepció del consum normalitzat d'alcohol en totes les seves formes. Percepció de risc. Conformitat grupal.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: Activitat innovadora, divertida, participativa i col·laborativa.
Després:

RecursosObservacions