77. ESCAPE ROOM "L'habitació del fum" 

Sessions: 1 TALLER 1HORA
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

6è educació primària

Responsable/s

Asociación Española Contra el Cáncer  

 

Descripció
El joc d’escapada és una experiència virtual molt actual en què un grup de persones han de resoldre una sèrie de proves i endevinalles per poder sortir de l'habitació en un temps límit. Aquesta nova metodologia, especialment en l'àmbit educatiu, facilita eines d'aprenentatge a través del joc cooperatiu. Entre els beneficis d'utilitzar aquesta eina a les classes figuren: presentar els continguts d'una manera diferent, atractiva, moderna i divertida, es reforça el treball en equip («o en sortim tots o no en surt cap») i s’estimula el desenvolupament d'habilitats de comunicació, resolució de problemes i la presa de decisions.

Objectius
Evitar o endarrerir l'edat d'inici del consum de tabac experimental, ocasional o habitual de qualsevol forma.
- Promoure i reforçar l'actitud de no fumar en qualsevol de les formes.
- Transmetre coneixements sobre l'impacte de fumar en la salut.
- Estimular el pensament crític davant informacions i mites erronis relacionats amb el tabac en qualsevol de les formes de consum.


Continguts
Conceptes: En aquest joc d'escapada s'aborda la prevenció del tabaquisme i es parla sobre: noves formes de consum de tabac, addicció, efectes sobre la salut, abandonament de la conducta de fumar, falsos mites, perills de la percepció del consum normalitzat del tabac en totes les formes, etc.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: A l'aula es projectarà el joc d’escapada amb proves i endevinalles a resoldre en equip. L'activitat serà dirigida per un professional psicòleg/òloga del Departament de Prevenció i Promoció de la Salut. És una activitat nova, divertida, participativa i col·laborativa.
Després:

RecursosObservacions

El centre ha de comptar amb els requisits següents: aula amb pantalla per a projecció de vídeo i sistema d'àudio. Ordinador amb programa de reproducció de vídeo i connexió a Internet.
Presència del professor/a responsable de la classe durant l’activitat.