76. ESCAPE ROOM "Alimentació zombi" 

Sessions: 1 TALLER 1 HORA
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO

Responsable/s

Asociación Española Contra el Cáncer  

 

Descripció
El joc d’escapada és una experiència virtual molt actual en què un grup de persones han de resoldre una sèrie de proves i endevinalles per poder sortir de l'habitació en un temps límit. Aquesta nova metodologia, especialment en l'àmbit educatiu, facilita eines d'aprenentatge a través del joc cooperatiu. Entre els beneficis d'utilitzar aquesta eina a les classes figuren: presentar els continguts d'una manera diferent, atractiva, moderna i divertida, es reforça el treball en equip («o en sortim tots o no en surt cap») i s’estimula el desenvolupament d'habilitats de comunicació, resolució de problemes i la presa de decisions.

Objectius
Millorar els hàbits nutricionals de la població adolescent.
Augmentar els coneixements sobre hàbits nutricionals saludables i perjudicials per a la salut.
Promoure canvis d'actituds i de pràctiques sobre hàbits alimentaris.
Valorar els beneficis d'una alimentació sana i equilibrada.
Estimular el pensament crític davant els missatges dels mitjans de comunicació, xarxes socials i publicitat sobre la imatge física.
Proporcionar eines per poder fer tries responsables i informades.


Continguts
Conceptes: Dieta equilibrada i exercici físic
Hàbits perjudicials habituals
Opcions saludables d'alimentació

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: A l'aula es projectarà el joc d’escapada amb proves i endevinalles a resoldre en equip. L'activitat serà dirigida per un professional psicòleg/òloga del Departament de Prevenció i Promoció de la Salut. És una activitat nova, divertida, participativa i col·laborativa.
Després:

RecursosObservacions

El centre ha de comptar amb els requisits següents: aula amb pantalla per a projecció de vídeo i sistema d'àudio. Ordinador amb programa de reproducció de vídeo i connexió a Internet.
Presència del professor/a responsable de la classe durant l’activitat.