74. PETITS INVESTIGADORS- ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER 

Sessions: 1 TALLER 1 SESSIÓ
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Asociación Española Contra el Cáncer  

 

Descripció
A través de l'experimentació a escala macro, s'explicaran els fonaments per comprendre el procés de
nanoencapsulació; procés per aïllar una substància, protegint-la de la interacció exterior a l'escala
nano, de manera que la substància aïllada no perdi les propietats i pugui realitzar el seu alliberament controlat
de l'encapsulació al moment i al ritme que es vulgui.


Objectius
Apropar a un públic no expert una de les tècniques utilitzades en la investigació del càncer. Concretament
es mostrarà la importància que ha tingut l'aplicació de la nanoencapsulació en el tractament d'aquesta malaltia.


Continguts
Conceptes: Apropar a un públic no expert una de les tècniques utilitzades en la investigació del càncer. Concretament
es mostrarà la importància que ha tingut l'aplicació de la nanoencapsulació en el tractament d'aquesta malaltia.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Els nens participen de forma activa en el desenvolupament del taller, seguint les instruccions del voluntari per la ciència.
Es pretén recrear al màxim l'activitat d'un laboratori perquè els infants es puguin sentir investigadors per un dia.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Es donarà prioritat als centres que:
- o sol·licitin l'activitat per a més d'una classe
- o sol·licitin l'activitat abans del 31 d'octubre
Quota màxima d'aquest taller durant l'any escolar: 5 tallers