73. ELS PRIMERS AUXILIS EN EMERGÈNCIES MÈDIQUES 

Sessions: 2HORES 1 SESSIÓ
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
famílies

Responsable/s

DAVID LLOPIS JAY i JORDI MIER ALIAGA Professionals qualificats de l'àmbit sanitari d'emergències Professionals del 061 Servei 061

 

Descripció
Permet a l'alumnat tenir nocions bàsiques en cas d'accident i actuar segons les necessitats de la víctima.
S'ensenyarà tant el que es té que fer como el que NO s'ha de fer en cas d'accident


Objectius
Conèixer els serveis d'emergències mèdiques.
Com reconèixer una emergència médica i actuar de manera segura i prevenció a l'escenari de l'incident.
Conèixer l'acrònim PAS-PRETEGIR-AVIAR I COCÒRRER-
Saber fer le compressions toràciques .


Continguts
Conceptes: P.A.S Cadena de supervivència
Procediments: Primers auxilis generals
Actituds:

Metodologia
Abans: El professorat haurà de fer-lis un joc on-line - QUIZIZZ. Que serà explicat per @ sessions abans del dia a realitzar el taller.
Durant: Es donaràn les ines per garantir una atenció al ferit de qualitat.
Després: El professorat els hi tornarà a fer un altre joc-on-line - QUIZIZZ- per tal de comprovar l'assoliment dels conceptes.

RecursosObservacions

Qualsevol espai on hi hagi ordinador, projector, altveus.