72. IOGA A L'EDUCACIÓ INFANTIL PER A LA SALUT 

Sessions: 1taller 1 sessió
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil

Responsable/s

RAQUEL MORON HERRADOR  

 

Descripció
Tallers de Ioga dins l'aula infantil per infants de 2 a 6 anys.
NO ÉS PODRÀ REALITZAR EL TALLER DURANT ELS MESOS DE GENER I FEBRER 2023.
Junts feim un camí d'autoconeixement a través de la pràctica i l'experiència de l'acció corporal. Unim cos, ment i esperit de l'infant amb les seves emocions.
Quan millora la relació amb un mateix, millora la relació amb el món que l'envolta.


Objectius
Acompanyar per a millorar el desenvolupament funcional, motriu, cognitiu, neurològic, socioafectiu i emocional de l'infant.
Conquesta de l'autonomia personal i la consciència corporal, sempre respectant les necessitats de l'infant.
Arribar a la calma a través de l'abordatge corporal.
Afavorir la comunicació, l'expressió i la gestió de les emocions de l'infant.
Aprendre a conviure dins l'aula en un espai d'amor i de comprensió i acompanyant amb cura, llibertat i respecte l'aprenentatge de cada infant.Continguts
Conceptes: Conceptes:
-El cos en l'àmbit segmentari i global. -Tot l'esquema corporal, els seus moviments i els diferents plans corporals.
-Les emocions i la seva expressivitat.
-Diferents tipus de respiracions per a la salut.
-Coordinació de postures corporals amb cançons de ioga per assolir la calma i la relaxació.
-Actituds de participació lliure i de respecte de l'infant mateix i dels seus iguals.
-Conviure en ambients de calma i relaxació i amb valors d'amistat, pau i amor.
Procediments:

Actituds:
Conviure en temps de calma i amor.
Actitud d'expressar emocions positives.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Abans:
Preparació de l'espai de l'aula amb un ambient de calma: eliminar els obstacles que interrompin l'atenció de l'infant, posar la música per ajudar els infants a entrar dins aquest ambient de quietud, i, des d'aquest respirar, anar fent la col·locació de tot el material d'imatges visuals que es faran servir a la sessió.
Durant:
Començam amb un RITUAL D'ENTRADA, 5/10 min: 1r i 2n d'Educació Infantil.

Asseguts en cercle a terra, per a donar la benvinguda, feim una explicació prèvia del que es farà. Començam a preparar el cos, identificant-lo de manera segmentària i global. Junts feim una respiració i cantam la vocal O, tots junts, per a crear un ambient de calma.

Passam al DESENVOLUPAMENT de la sessió, 20/40 min: 1r i 2n de Educació Inf.


Durant: Seguim amb un escalfament de tot el cos i reproduïm corporalment, vivenciant tota la seqüència d'imatges visuals inspirades en accions de la vida quotidiana a la mateixa hora de ser narrades fins a arribar a la relaxació final.

I, per últim, arribam al RITUAL DE SORTIDA, 5/10 min: 1r i 2n Educació Infantil.

Ens seim en cercle en terra, compartim el que s'ha realitzat, feim una respiració i cantam de nou tots junts la vocal O per a tancar la sessió i, així, mantenir aquest estat de relaxació.
Després:
Mantenir l'estat de calma i de relaxació, mentrestant es recull tot el material didàctic que s'ha emprat i es torna a col·locar l'aula com estava prèviament a l'inici de la sessió.

Després: Mantenir l'estat de calma i de relaxació, mentrestant es recull tot el material didàctic que s'ha emprat i es torna a col·locar l'aula com estava prèviament a l'inici de la sessió.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Música, material didactic. 


Observacions

NO ÉS PODRÀ REALITZAR EL TALLER DURANT ELS MESOS DE GENER I FEBRER 2023.

L'activitat està pensada per fer-se dins l'aula sempre que l'espai permetre el desenvolupament del taller còmodament. També a la sala de psicomotricitat a condició que estiguin ben adaptades per dur a terme aquesta activitat i que no confonguin als infants pel significat que té aquest espai.
Les sessions seran de 30- 40 minuts per a infants de P3. I les sessions seran de 50- 60 minuts per a infants de P4 i P5. S'adapta la metodologia a les necessitats dels infants segons les edats.

Sessions: 1 per tot grup aula de 18 alumnes.
Si les ràtios són grans entre20 infants per aula, es farà el taller amb desdoblament realitzant dos tallers per a tot el grup-aula.

P3
P4
P5