71. CONCURS CLASSE SENSE FUM 

Sessions: 1 TALLER 1 SOL·LICITUD
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO

Responsable/s

ANDREU ESTELA MANTOLANMetge capçaleraCentre sanitàri DALT SAN JOAN

 

Descripció
El grup aula junt amb un tutor docent assumeixen el repte de no consumir tabac / cànnabis durant els 6 mesos que dura el concurs.
El repte es mantenir-se al menys 6 mesos sense consumir. Contant que es necessita un temps previ per convidar al grup i per la decisió, la intervenció pot tenir una durada de 7 mesos: des de novembre 2022 a maig de 2023


Objectius
- Retardar l'inici en la experimentació del tabac i cànnabis
- Retardar la progressió cap el consum regular


Continguts
Conceptes: concurs europeu en el que ja hem participat en altres edicions que treballa l'actitud individual i de grup per mantenir-se sense consumir mitjançant un compromís social
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: hi ha una preparació prèvia per part del centre educatiu en el sentit d'haver aprovat la seva participació en el concurs i com incloure'l dins el currículum ja que no és una activitat aïllada d'una sessió i prou. Es pot ooigar de manera coordinada coordinada amb ealtres activitats preventives, ja sigui com CEPS o del PADIB
Durant: 1.- el professorat ofereix al grup aula de 1r i 2on d'ESO la possibilitat de participarpar en el concurs
2.- el tutor encarregat fa seguiment per recolçar el compromís i discutir entrebancs
3.- cada grup aula perpara un eslògan, cartell o actuació a xarxes socials com treball final
4.- la documentació necessària per implantar el concurs està disponible al bloc https://estudiasotabacas.wordpress.com on actualitzo anualment, junt a recursos per ajudar amb el seu desenvolupament.
5.- el concurs preveu un premi al final del periode treballat, entre las classes que participen en cada comunitat, coincidint amb la setmana sense fum, la darrera del mes de maig.

Després:

RecursosObservacions

Tot el treball es fa dins l'aula en el propi centre educatiu.
Si es necessita recolzament puntual per professionals externs, s'intenta que també sigui dins l'aula.
laa exposició dels treballs es fa en comú a cada centre docent on es designi