69. UN BALL D'HORMONES QUE EM FA BALLAR EL CAP 

Sessions: CADA SESSIO DE 2 HORES
Lloc: CENTRE EDUCATIU
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

6è educació primària

Responsable/s

Eulàlia Torrà CanyellesMetgessa psiquiatra CIF

 

Descripció
Descobrir, a partir del coneixement del propi cos i sense pors, els canvis que s'experimenten a la pubertat, físics, psicològiscs i socials. Que cada filleta i cada fillet es conegui, s'accepti i s'estimi tal com és. Em conec, m'accepto, m'estimo.
Conèixer i acceptar la diferència de manera respectuosa.
Viure el procés de la pubertat com una etapa de descobriment, creixement i enriquiment personal.
Paralelament a les sessions amb l'alumnat es fa una troibada amb les famílies per compartir i acompanyar les filles i els fills en aquest camí.


Objectius
Conèixer el propi cos per poder reconèixer els canvis que s'experimenten durant la pub ertat, físics, psicològics i socials.
Disposar de la informació necessària per identificar tabúa, mites i falses crences sobre l'adolescència i la sexualitat.
Perdre la por al canvi i construir una autoimatge positiva i acceptar-se tal com són.
Viure-ho de manera lúdica i responsable
Viure aquest procés de manera lúdica i responsable.


Continguts
Conceptes: Pubertat i adolescència.Què vol dir ser adolescent? Què penso, què sento, què desitjo?.Conèixer el propi cos: anatomis i fisiologia dels genitals. El cicle menstrual. Reproducció i sexualitat. Sexe i gènere. Aspectes biològis, culturals i educatius. Diversitat sexual i de gènere.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Abans de començar les sessions establir contacte amb tutores i tutors per conèixer les característiques de cada grup. Durant les sessions treballem ja sigui amb contes, projeccions i material divers d'educació sexual.
A partir del coneixement i descobriment del propi cos veure els canvis que s'experimenten a la pubertat i ho visquin de manera natural, sense por ni prejudicis, estereotips, ni mites ni tabús.Que ho puguin viure com una etapa de descobriment, creixement i enriquiment personal.
Al final de les sessions fem una trobada amb les famílies per compartir i acompanyar filles i filles en aquest camí

Durant:
Després:

RecursosObservacions

eticaportugal@hotmail.com
649867413
Inicilalment tenim contacte previ amb la tutora o tutor que fa la sol-licitud per conèixer les característiques del grup i si es necessita alguna cosa en particular. I quan acabem el taller posem en comú les conclusions i preveure si a l'aula seguiran amb algunes activitats.
A cada gru es duen a terme 3 o 4 sessions, depenent de les característiques de cada un i cada sessió dura 2 hores. Al final una trobada amb les famílies també de dues hores.
A les aules UEECO els continguts i objectius són diferents en funció de les característiques de cada grup.
El tema de la sexualita no es té massa en compte en la diversitatintel-lectual i és molt important treballar-ho.
Solem fer més sessions durant més temps i cada una dura una hora.

Conèixer el propi cos per poder reconèixer els canvis que s'experimenten durant la pub ertat, físics, psicològics i socials.
Disposar de la informació necessària per identificar tabúa, mites i falses crences sobre l'adolescència i la sexualitat.
Perdre la por al canvi i construir una autoimatge positiva i acceptar-se tal com són.
Viure-ho de manera lúdica i responsable
Viure aquest procés de manera lúdica i responsable.