68. ELS INFANTS I LA MORT. COM PODEM AJUDAR A AFRONTAR LES PÈRDUES  

Sessions: 1 SESSIÓ DE 90 MINUTOS
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
famílies
Professorat

Responsable/s

Maria Victoria Fradera Equip de Cures Pal·liatives de l'Hospital Mateu Orfila 

 

Descripció
La por a la malaltia i a la mort han existit sempre. Actualment vivim d'esquena a la mort. Parlar de la mort és delicat i complexe, i a la vegada absolutament senzill, ja que és el final ineludible de les nostres vides.
Una família sana és aquella que ensenya als seus fills a superar les dificultats, amb la finalitat que desenvolupin estratègies per poder afrontar-les.


Objectius
La por a la malaltia i a la mort han existit sempre. Actualment vivim d'esquena a la mort. Parlar de la mort és delicat i complexe, i a la vegada absolutament senzill, ja que és el final ineludible de les nostres vides.
Una família sana és aquella que ensenya als seus fills a superar les dificultats, amb la finalitat que desenvolupin estratègies per poder afrontar-les.


Continguts
Conceptes: Conceptes: Vida. Mort. Malalties greus. Emocions. Introducció a les Cures Pal·liatives. Acompanyament de persones malaltes.
Procediments:
Actituds: És important que els professors ho treballin prèviament amb els alumnes per poder tenir informació de les seves pèrdues abans del taller.

Metodologia
Abans: Integrar el procés de mort dins el procés de vida.
Naturalitzar el fet de parlar de les emocions.
Potenciar la comunicació entre els membres de la família.
Prevenir problemes en el procés de dol.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

María Victoria Fradera Chavala.
Taller per l'alumnat:
Preguntar, reflexionar, verbalitzar. Identificar eines d'ajuda. Descriure sensacions físiques, emocions, sentiments.

Taller per les famílies:
Explicar la importància d'ensenyar a viure, de compartir els sentiments i les emocions i d'afrontar els problemes entre tots per tal de poder afrontar totes i cada una de les pèrdues que es trobaran (canvis de domicili, de ciutat, experiencies migratòries, amics, separacions dels pares, de salut, de ruptures amb la parella, de vida.
Oferir eines i recursos per poder fer-ho.