66. ESCOLA DE FUTBOL SALA 

Sessions: 1 TALLER SÓN 3 SESSIÓNS
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

FUTBOL SALA ENTRENADORCLUB FUTBOL SALA

FÚTBOL SALA ATCO. MERCADAL  

Descripció
Es realitzarà un entrenament estàndard de futbol sala adaptada al curs-categoria i al nº d’alumnes. Aquesta sessió s’estructurarà en un escalfament amb pilota, 3 jocs de metodologia analítica i global i un breu partit finalitzat amb una tornada a la calma. L’activitat serà dirigida per un tècnic titulat que s’encarregarà de dinamitzar la sessió per a que els fillets i filletes aprenguin futsal a la vegada que divertir-se amb ell.


Objectius
Aprendre els valors que conformen el futsal
b)Aprendre a divertir-se amb el treball en equip i amb l’esforç personal.
c)Aprendre i millorar conceptes tènics específics del futsal
dAprendre i millorar moviments tàctics específics del futsal.
e)Introduïr la normativa bàsica que regeix el futsal.Continguts
Conceptes: Tècnica de passada, en curt, en llarg, en estàtic, en moviment, amb l’interior, amb l’exterior.
b)Tècnica de control, trepitjant amb la planta, amb orientació intencionada.
c)Tècnica de conducció. Amb l’empenya, trepitjant, mitja i alta vel·locitat
d)Normes reglamentàries
e)Posicionament tàctic bàsic del 3-1. Pivot, alas i tanca

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: No calen activitats prèvies. El monitor evaluarà el nivell de la classe amb el 1r exercici d’escalfament. Amb aquest coneixement el monitor durà a terme la sessió preparada, dificultant o facilitant les normatives de les activitats que l’estructuren
Durant: Durant la realització del taller
La sessió es conforma per un escalfament global orientat a la conducció + un joc analític de conducció amb variants competitives + un joc analític de passades i controls + un joc global de passades i controls + partit amb normes de desenvolupament i de posicionament tàctic + tornada a la calma.
Si el curs/categoria dels alumnes es baix, la sessió s’adaptarà a exercicis analítics de control i conducció, com circuïts tècnics, dos jocs globals on es fomenti la participació de tots els alumnes i un partit final amb una tornada a la calma.

Després: Després (es proposen activitats de continuació?)
Es poden fer sessions d’especialització dels continguts tècnics o tàcticts treballats.
Es poden fer sessions d’ampliament dels conceptes tècnics i tàctics, com per exemple: Tècnica de xut: amb la punta, amb l’exterior, amb l’interior, amb l’empenya.
Millora específica de posicions tàctiques.
Activitat compartida amb una altra escola per posar en pràctica els coneixements, i aprendre els valors que s’han de transmetre a un equip, sociabilitzant amb nens d’altres escoles i transmitint la solidaritat i el respecte cap als companys i els rivals.
RecursosObservacions

Activitat compartida amb una altra escola per posar en pràctica els coneixements, i aprendre els valors que s’han de transmetre a un equip, sociabilitzant amb nens d’altres escoles i transmitint la solidaritat i el respecte cap als companys i els rivals. AQUEST ANY VOLEM ACABAR AMB JORNADES AMB ELS COL-LEGIS PARTICIPNAS PARTICIPANTS COLEGIINTERESATS