208. AULA DOC - Aprenem amb el documental 

Sessions:
Lloc: dins l'aula.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

ES FAR CULTURAL Formador Associació es Far Cultural www.esfarcultural.net

 

Descripció
Durant el taller hi haurà una assitència presencial o en línia (segons normativa sanitària i possibilitats de l'institut) per una persona responsable d'AULA DOC.
- La dinàmica del taller serà la visualització conjunta del curt documental i la realització posterior col·loqui i dinàmica grupal
- Recomanat per joves a partir de 12 anys.
- Sessions d'una hora lectiva.


Objectius
a) Projecte de divulgació i sensibilització a través del cinema documental.
b) Projecció de pel·lícules seleccionades en el festival vigent acompanyades d'una unitat didàctica
c) Crear debat dins l'aula.
d) Apropar el cinema documental i la cultura audiovisual al joves


Continguts
Conceptes: -4 documentals seleccionats per AULA DOC amb temes de interés que ser fruït de treball col·lectiu dins l'aula.

-Visionat i treball en grup a partir de dinàmiques exposades pel responsable del taller.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Per par del personal docent: -comunicació de làctivitat i, introducció a la temàtica dels curts seleccionats.
Durant: Per part de la tallerista:
- Introducció a la cultura audiovisual: Què és un documental?
- Visualització del curt documental.
- Realització de la proposta didàctica.

Després:

RecursosObservacions

Les pel·lícules es podran veure entre 8 de novembre 2022 al 31 de març de 2023. No hi ha màxim de sessions.

Sempre hi quan es faci de forma justificada i com a demanda del centre, làctivitat Aula Doc es podrà desenvolupar en línia sensa la presencialitat de talleristes al centre.