201. TORRE DE FORNELLS 

Sessions:
Lloc: Torre de Fornells.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

BORJA CORRAL Cultura i Educació del CIMarqueòleg CIM CULTURA

 

Descripció
Visita guiada a la Torre de Fornells.

Objectius
- Contextualitzar el segle de les dominacions a través de la visita a la torre de defensa costanera. Aprofitarem per complementar aquest apassionant tema amb tots els elements presents en el paisatge.
- Conèixer el conjunt patrimonial i natural del port de Fornells com a testimoni que hem de preservar i que suposa un bé turístic indiscutible.
- Apropar els infants de Menorca a la realitat cultural de l'illa.
- Facilitar que els centres educatius coneguin i utilitzin les possibilitats educatives que ofereixen els recursos del seu entorn immediat.


Continguts
Conceptes: Conceptes: El segle de les dominacions; arquitectura defensiva de Menorca al segle XVIII; la dominació anglesa, societat, vida quotidiana, economia...Procediments: Procediments: Explicació adaptada al nivell i interessos del professorat i alumnes; exemplificació de bones pràctiques durant la visita als béns patrimonials i la natura.
Actituds: - Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
- Respecte vers altres societats.
- Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.


Metodologia
Abans: La visita resulta probablement més profitosa si els alumnes tenen coneixements bàsics sobre el segle XVIII de Menorca, però en cap cas és imprescindible. Aquesta visita pot ser l'inici per a posteriorment ampliar els coneixements amb major interès, o completar els ja adquirits.

Ens situem al mirador adjacent a la torre i allà asseguts a uns bancs es farà una breu presentació dels objectius i interès de la visita, a continuació contextualitzem l'inici del segle de les dominacions; el naixement de Fornells i els elements que l'envolten.
Durant: Posteriorment ens centrarem en la visita de torre i tractarem els continguts progressivament. Sempre es buscarà la interacció amb els alumnes preguntant pels seus interessos o opinions. Anirem tocant temes socials i de la vida quotidiana que facilitin la connexió amb la història.
Després: Finalment damunt la plataforma artillera posarem en valor el paisatge de Fornells que s'ha de preservar així com el respecte cap al patrimoni cultural i natural.

RecursosObservacions

Disponibilitat tot l'any.
Sense límit.