196. POBLAT TALAIÒTIC DE MONTEFÍ 

Sessions:
Lloc: Poblat Talaiòtic de Montefí. Punt de trobada, pàrquing del jaciment.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

BORJA CORRAL Cultura i Educació del CIMarqueòleg CIM CULTURA

 

Descripció
Visita guiada al Poblat Talaiòtic de Montefí.Objectius
Apropar als infants a la Menorca Talaiòtica mitjançant la visita a un dels poblats més importants, descobrint aquells elements més característics d'aquesta cultura tan singular.
Aprendre conceptes històrics mitjançant la manipulació i l'observació, des d'una perspectiva arqueològica.
Facilitar que els centres educatius coneguin i utilitzin les possibilitats educatives que ofereixen els recursos naturals i patrimonials del seu entorn immediat.
Promoure entre els infants la importància del nostre patrimoni, tant cultural com mediambiental, a tots els nivells i donar a conèixer com pot repercutir en el futur i el benestar dels illencs sabent que són béns que esdevenen recursos turístics que cal promocionar i passen a formar part de la riquesa de Menorca.


Continguts
Conceptes: Conceptes: Contextualització del poblat mitjançant l'assimilació de la Prehistòria de Menorca, concretament el període talaiòtic inicial i final (s.XII - 123 ANE) així com les relacions entre els pobladors i les cultures externes del Mediterrani, fenicis i romans.
Com vivien els talaiòtics (indumentària, alimentació, ceràmica, ramaderia, agricultura, defensa, etc...).


Procediments: Procediments: Visita dinàmica, buscant que el discurs no sigui unidireccional, els alumnes deuen anar qüestionant-se els diversos temes que es vagin tocant.
Realitzarem una aproximació a la ceràmica talaiòtica observant i tocant algunes de les restes que encara es conserven a nivell superficial al jaciment, així com un petit conjunt de reproduccions (proporciona el guia).
Realitzarem una aproximació a la figura del foner baleàric mitjançant una petita classe de tir amb fona per part del guia que posteriorment complementarà algun alumne.

Actituds: - Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
- Respecte vers altres societats, religions i creences.
- Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.


Metodologia
Abans: La visita resulta probablement més profitosa si els alumnes tenen coneixements bàsics sobre la Menorca talaiòtica, però en cap cas és imprescindible. Aquesta visita pot ser l'inici per a posteriorment ampliar els coneixements amb major interès, o completar els ja adquirits.


Durant: Ens situem a l'inici del poblat, allà es farà una breu presentació dels objectius i itinerari de la visita, a continuació contextualitzem l'entorn natural i un breu resum de la Prehistòria de Menorca (eix cronològic).
En el transcurs de la visita, farem un recorregut amb aturades per contemplar i conèixer els elements més característics (hipogeus,talaiots, sitjots, zona d'emmagatzematge i producció), sempre es buscarà la interacció amb els alumnes preguntant pels seus interessos, respostes a hipòtesis o opinions. Com a detall per millorar l'interès mostrarem rèpliques d'objectes talaiòtics (vas troncocònic, olleta, llàntia, fona, bala de fona, punxó d'os), aprofitarem per valorar la importància de la ciència arqueològica com a font de coneixement.

Després: Finalment a la part sud del poblat abordarem l'explicació de la figura dels foners talaiòtics i això ho complementem amb una demostració real de tir amb fona.

RecursosObservacions

Disponibilitat tot l'any.
Sense límit.