188. DESCOBRIM EL JUJITSU 

Sessions:
Lloc: En el centre o altre lloc.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

Responsable/s

Art en Moviment Aurore Gracient  

 

Descripció
Taller on l'alumnat desenvolupa les seves capacitats físiques i psíquiques i millora el seu estat de forma al mateix temps que aprèn valors tan importants com el respecte als altres.

Objectius
Desenvolupar les habilitats motores bàsiques.
Afavorir el desenvolupament de l'aparell motriu.


Continguts
Conceptes:
Procediments: Exercicis per descobrir el jujitsu
Actituds:

Metodologia
Abans: Escalfament
Durant: Introducció tècniques de sòl.
Treball en parelles.
Randori.
Jocs corporals.

Després:

RecursosObservacions

D'octubre a juny.
Sense limitacions màximes de tallers.