166. CORNIA NOU. UN POBLAT TALAIÒTIC PER DESCOBRIR 

Sessions:
Lloc: Jaciment talaiòtic de Cornia Nou (Maó)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària

Responsable/s

David Cabré Liñán Tel. 971350955 MUSEU DE MENORCA A MAÓ

 

Descripció
Ho aprendrem tot de la prehistòria menorquina en un dels jaciments talaiòtics més importants. La visita comença al talaiot oest, un dels més grans de Menorca. Entrarem a l'edifici sud, per situar-nos davant l'estructura de combustió, on els alumnes podran manipular diferents reproduccions d'objectes d'època: percussors, punxons, vasets de ceràmica...i identificar ossos d'animals domèstics. Fora l'edifici farem servir molons per moldre gra. Una visita dinamitzada per aprendre mentre ens divertim.

Objectius
Entendre l'aparició de la cultura talaiòtica i el context històric dels pobles de la Mediterrània.
Analitzar els primers grups humans que van habitar Menorca.
Saber interpretar les diferents fases de la prehistòria menorquina.
Diferenciar l'evolució de la prehistòria de les Illes Balears, sobretot entre les cultures fenícia i talaiòtica.
Reconèixer els principals monuments prehistòrics de Menorca.
Gaudir del patrimoni històric de la cultura talaiòtica.Continguts
Conceptes: La prehistòria de Menorca: forma de vida, organització social, creences.
Els monuments més emblemàtics de la cultura talaiòtica com a testimoni del nostre patrimoni històric i cultural.
La mesura del temps: la línia del temps, eix cronològic i concepte de segle.
Les formes de vida humana en el passat i la importància de les restes per conèixer i estudiar la història i com a patrimoni cultural que hem de cuidar i llegar.
La intervenció humana en el medi.
Hàbits i actituds de defensa i recuperació del medi ambient, així com del patrimoni cultural de la nostra comunitat i de l'Estat espanyol.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Visita guiada a un poblat talaiòtic.
Durant:
Després:

RecursosObservacions