140. ESCAPE ROOM RESERVA DE BIOSFERA 

Sessions: 1 HORA
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Alicia Escribano López SCAPEROOM MEDIAMBIENTAL

 

Descripció
El taller consisteix en la projecció d'un vídeo d'uns 10 min que servirà com a introducció sobre la reserva de biosfera i que es projectarà a l'aula habitual dels alumnes. Es mostra com és la filosofia de la reserva, els principals valors i el compromís que adquireix l'illa amb aquesta declaració. Més tard es conduirà els alumnes a una aula diferent on estarà preparat el joc d'escapada i allà mateix se'ls explicarà breument les instruccións. Tindran un temps màxim de 35 min per resoldre tots els reptes plantejats amb molta imaginació i feina en equip per poder arribar a la prova final.

Objectius
El taller consisteix en la projecció d'un vídeo d'uns 10 min que servirà com a introducció sobre la reserva de biosfera i que es projectarà a l'aula habitual dels alumnes. Es mostra com és la filosofia de la reserva, els principals valors i el compromís que adquireix l'illa amb aquesta declaració. Més tard es conduirà els alumnes a una aula diferent on estarà preparat el joc d'escapada i allà mateix se'ls explicarà breument les instruccións. Tindran un temps màxim de 35 min per resoldre tots els reptes plantejats amb molta imaginació i feina en equip per poder arribar a la prova final.

Continguts
Conceptes: Conceptuals: reserva de biosfera, desenvolupament sostenible
Procedimentals: resolució de problemes, relació de conceptes, agilitat mental i audàcia
Actitudinals: sensibilizar sobre la sostenibilitat, conscienciar en la presa de decisions i treball en equip

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Prèviament s'haurà de contactar amb la responsable de l'activitat per coordinar-ne el desenvolupament, l'horari i el lloc de realització.
Durant: La visita serà dirigida per l'educadora ambiental, que farà les intervencions necessàries durant el joc.
Després: Podran treballar tots el conceptes apresos durant el joc a l'aula.

RecursosObservacions

Es donarà una unitat didàctica a cada alumne per treballar després de l'activitat.
La projecció del vídeo es farà a l'aula habitual dels alumnes i el joc en una altra aula diferent.