138. LES FULLES, CLAU PER IDENTIFICAR LES ESPÈCIES FORESTALES 

Sessions: 1 SESSIÓ 1 TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Xarxa Forestal - Conselleria de Medi Ambient i Territori  

 

Descripció
Per què són tan importants per a les plantes, les fulles? En aquest taller podrem saber un poc més sobre la funció de les plantes als nostres boscos, de com les formes de les fulles ens ajuden a identificar les espècies vegetals.


Objectius
Donar a conèixer la importància de les plantes forestals i conèixer les diferents plantes i la seva fisiologia, fent servir com a fil conductor les fulles.

Continguts
Conceptes: Es tractaran conceptes generals de la morfologia i fisiologia de les plantes, així com conceptes bàsics de taxonomia i classificació de plantes.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es farà una primera part d’explicació general amb una presentació i després una pràctica amb materials forestals.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Durant la setmana forestal de Xarxa Forestal a Menorca que tindrà lloc el mes de febrer. No hi ha nombre màxim de tallers.