137. LES TEMPESTES, ELS BOSCOS I EL CANVI CLIMÀTIC 

Sessions: 1 SESSIÓ = 1 TALLER = SOL·LICITUD
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

Responsable/s

Xarxa Forestal - Conselleria de Medi Ambient i Territori  

 

Descripció
Sabeu com afecta el canvi climàtic als boscos de les nostres illes? Els nostres hàbits poden afectar el futur de les masses forestals de les Balears.

Objectius
Donar a conèixer els problemes que genera el canvi climàtic a escala global i local i com afecta els nostres boscos.

Continguts
Conceptes: Es tractaran conceptes generals de climatologia lligats al canvi climàtic i problemàtiques forestals lligades a aquest. S’afavorirà el coneixement d’una problemàtica ambiental contemporània i un canvi d’actitud enfront de determinants comportaments quotidians.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es tracta d’una xerrada a l’aula.
Durant: No és necessària una preparació prèvia.
Després:

RecursosObservacions