136. EL BOSC RE-VIU 

Sessions: Aproximadament 1 hora per a cada instal·lació.
Lloc: Es farà visita a un espai forestal proper.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
FPB
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

Xarxa Forestal - Conselleria de Medi Ambient i Territori.  

 

Descripció
“El bosc RE-VIU”, Sabeu de cap incendi forestal a prop de ca vostra? Com va començar el foc? Es podria haver evitat? Anam a veure un exemple, què va passar i que està passant ara.

Objectius
Que l’alumnat aprengui dels incendis forestals que han tingut lloc a prop del seu habitatge o centre escolar.

Continguts
Conceptes: Es parlarà de com s’origina un determinat incendi i de com s'originen principalment els incendis forestals a la zona mediterrània. Es tractarà d’afavorir comportaments preventius enfront dels incendis forestals.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es tracta d’una sortida forestal a una zona que ha patit un incendi en els darrers anys i parlar de què va passar i com podem evitar que torni a passar.
Durant:
Després: En aquest apartat s’ha d’explicar si serà necessària una preparació prèvia per part del centre educatiu i si es preveuen activitats de continuació un cop hagi acabat la sessió.

RecursosObservacions

Durant la setmana forestal de Xarxa Forestal a Menorca que tindrà lloc el mes de febrer. No hi ha número màxim de tallers.