133. LES ABELLES VAN A LA VOSTRA ESCOLA.  

Sessions: 1 SESSIÓ DE 1 HORA
Lloc: PATI CENTRE EDUCATIU
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Joan Marquès Oleo (ONG Ecocolmena) Les abelles van a la vostra escola.

CIM- MEDI AMBIENT- RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA. 

Descripció
Les abelles, l'animal més important de la Terra, són vitals pel futur del nostre planeta, però estan amenaçades i amb declivi.
Aquest taller pretén despertar en els fillets i filletes actituds de sensibilització, interès, curiositat i respecte per les abelles, a partir de la informació i detalls sorprenents sobre el seu món. Per tal motiu es facilitaran eines i recursos didàctics per saber com les podem ajudar i gaudir-les a la nostra vida diària.
Mitjançant aquesta experiència els fillets i filletes tindran l'oportunitat d'observar-les d'aprop, veure com són, com es comporten... i com s'organitzen dins d'un rusc d'observació que es traslladarà a la seva escola.


Objectius
Els objectius que es treballen en aquest taller són els següents:
1- Conèixer el procés evolutiu de les abelles.
2- Aprendre l'anatomia d'una abella tot distingint els diferents individus d'un rusc.
3- Aprendre la reproducció de les abelles.
4- Observar l'organització i l'estructura d'un rusc d'abelles.
5- Saber què és la pol·linització i la seva importància. Conèixer els diferents tipus d'abelles i pol·linitzadors.
6- Adonar-se de la relació dels primers humans amb les abelles.
7- Saber en què consisteix el treball de l'apicultor.
8- Observar plantes de Menorca que agraden a les abelles.
9- Conèixer que és la mel i altres productes de les abelles.
10- Adquirir alguns valors del comportament social de les abelles i sensibilitzar-se de com podem tenir cura de les abelles.


Continguts
Conceptes: Les abelles i esl dinosaures.
2 a- El cos de l'abella.
b- Tipus d'abelles i les seves funcions.

3 a- L'abella reina i la reproducció de les abelles.
b- La dansa de les abelles.

4 a- L’ estructura d'un rusc.

5 a- La pol·linització.
b- Animals pol·linitzadors.
c- Fruites i verdures que tenim gràcies a les abelles.

6 a- Els primers humans i les abelles.

7 a- L'apicultura silvestre.
b- El treball de l'apicultor.

8 a- Plantes que agraden a les abelles.

9 a- La mel i altres productes de les abelles.
b- Amants de la mel i poc amics de les abelles.

10 a- Curiositats de les abelles.
b- Què podem aprendre els humans de les abelles?
c- Com podem ajudar a les abelles ?Procediments: Explicació de l'abella i el seu màgic regne mitjançant material audiovisual (imatges, vídeos...)
2- Visualització en directe d'un rusc d'abelles per diferenciar: els tipus d’'individus, les seves funcions, l'estructura interior i el comportament social.
3- Desenvolupament d'un joc de rol per aprendre el procés de la pol·linització.
4- Elaboració d'un taller manual per fabricar un hotel d'insectes pol·linitzadors.

Actituds: Interès per conèixer el fascinant món de les abelles.
2- Curiositat per l'organització social de les abelles i els processos interns d'un rusc.
3- Observació de la naturalesa on hi habiten diferents formes d'estructures familiars, tal com existeixen entre els humans.
4- Presa de consciència del valor de la pol·linització i de la importància dels pol·linitzadors per tal de preservar la biodiversitat.
5- Sensibilització de que cap espècie animal es tan inferior als humans. A tall d'exemple: la memòria impressionant que disposen les abelles i les seves habilitats matemàtiques bàsiques.
6- Les abelles com a font d'inspiració:
- Adquisició de valors: la cooperació, el treball en equip, el bé comú, el respecte entre individus... i la solidaritat.
- La importància de la responsabilitat en assumir un rol i complir-lo completament, centrant-nos en la nostra tasca.
- La immensa generositat entre individus, atès que les abelles no es beneficien dels fruits del seu propi treball.
- Les abelles ens ensenyen a admirar la vida en totes les seves formes.
- Els privilegis i els deures es comparteixen equitativament.
- La importància de la confiança entre individus.
- La conveniència de saber aturar, descansar, preservar-se, per després tornar començar.
- La importància de tenir cura de la família.
- La flexibilitat i adaptació en funció a les circumstancies (l'exemple de les abelles que poden canviar sobtadament de rol front un esdeveniment extraordinari).
- L'aprenentatge que cada etapa de la vida té el seu temps.
- L'ensenyança de les abelles que treballen pel bé comú (el de la seva espècie i el de la resta d'éssers vius)
- La resiliència davant les adversitats.
- El respecte als individus de més edat valorant el seu paper, la seva experiència i la seva saviesa.
7- La importància de preservar el medi ambient.
8- L'ensenyança que petites accions poden provocar grans canvis i que cadascú de nosaltres té un paper per desenvolupar amb la conservació de les abelles.


Metodologia
Abans: El taller afavorirà un aprenentatge significatiu partint dels coneixements previs que té l'alumnat de cada grup classe.
Prèviament s'obrirà un diàleg participatiu a partir de les preguntes:
- Què en sabeu de les abelles?
- Trobau que les abelles són importants per la nostra vida?
El taller combinarà l'exposició de continguts teòrics sobre les abelles i altres pol·linitzadors amb material didàctic i amb dinàmiques participatives.
La metodologia estarà centrada en l'observació i en la pràctica reflexiva per tal de crear debat i per donar respostes a les preguntes i dubtes que puguin sorgir.
A través de l'observació directa del rusc d'observació i d'altres materials didàctic es convidarà als fillets i filletes perquè participin en un diàleg en el qual hagin de contestar preguntes d'aquest tipus:
- Digues una cosa que abans no sabies.
- Digues una cosa de les abelles que hagis trobat interessant.
- Formula una pregunta relacionada amb les abelles.
Com a cloenda de les sessions es demanarà als fillets i filletes que en facin una valoració del que els ha semblat el taller i que expressin el seu compromís a favor de les abelles.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Alumnat des de P5 d'infantil fins a 6è de primària.

3 sessions d'una hora cadascuna.

El taller es podrà realitzar al llarg de tot el curs escolar.
El número de sessions previstes son 3. Però si el personal docent ho prefereix, es pot adaptar a 2 sessions o ampliar-ho a més de 3 si es vol aprofundir una mica més el temari.
La programació del taller (continguts, activitats etc.) s'adaptarà en funció del nivell educatiu al qual vagi dirigit.
- Les sessions es poden oferir tant amb llengua catalana com amb llengua castellana
- El taller consta de tres sessions d'una hora. Les dues primeres sessions inclouen els tres primers punts dels continguts procedimentals i es realitzaran el mateix dia. La tercera sessió, que consta en fabricar un hotel d'insectes, es pot realitzar un altre dia.
- El formador està a disposició del personal docent en cas de precisar qualsevol aclariment a priori dels diversos aspectes del taller, així com adaptar la programació en funció de les necessitats i característiques del grup classe i del nivell educatiu al qual s'adreça.
- El formador atendrà les peticions per part del personal docent en cas de voler ampliar coneixements i fer-ne ús a l'aula amb l'alumnat.
- El formador facilitarà al personal docent recursos didàctics relacionats amb el món de les abelles.