129. CONTACONTES: UNA MAR DE TRESORS 

Sessions: 1 HORA
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària

Responsable/s

NURIA GALARZA LOZANO  

CIM- MEDI AMBIENT- RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA. 

Descripció
Mitjançant un titeller es narrarà una història per donar a conèixer els animals que viuen als diferents habitats de la mar de Menorca.

Els protagonistes, un corb marí i un llimac de la mar, descobreixen que tot dos duen una anella i a traves de les seves aventures volen descobrir si aquestes anelles formen part d’un tresor amagat per la qual cosa donaran una volta a l’illa descobrint els diferents animals que viuen als diferents habitats de la mar de Menorca i les seves amenaces.


Objectius
Conèixer alguns animals que viuen a la mar de Menorca
• Valorar l’entorn marí i ser respectuós amb els elements naturals.
• Descobrir els diferents hàbitats de la mar de Menorca.
• Descobrir algunes de les amenaces que pateix la mar i els seus habitants.
• Incentivar l'hàbit de l'observació en l'entorn natural.
• Aprendre a respectar i estimar els éssers vius i a no fer malbé el seu hàbitat.


Continguts
Conceptes: Conèixer alguns animals que viuen a la mar de Menorca
• Valorar l’entorn marí i ser respectuós amb els elements naturals.
• Descobrir els diferents hàbitats de la mar de Menorca.
• Descobrir algunes de les amenaces que pateix la mar i els seus habitants.
• Incentivar l'hàbit de l'observació en l'entorn natural.
• Aprendre a respectar i estimar els éssers vius i a no fer malbé el seu hàbitat.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Mitjançant un titeller es narrarà una història per donar a conèixer els animals que viuen als diferents habitats de la mar de Menorca.

Els protagonistes, un corb marí i un llimac de la mar, descobreixen que tot dos duen una anella i a traves de les seves aventures volen descobrir si aquestes anelles formen part d’un tresor amagat per la qual cosa donaran una volta a l’illa descobrint els diferents animals que viuen als diferents habitats de la mar de Menorca i les seves amenaces.

Durant:
Després: Sensibilitat, solidaritat, amabilitat, col·laboració, respecte, responsabilitat, gratitut.

RecursosObservacions

Per desenvolupar aquesta activitat, necessitem un espai ampli, amb un lloc lliure de taules on els infants puguin seure a terra en semicercle i per on els grups vagin passant. Haurà de ser també un espai on pugui haver-hi foscor, ja que hi ha un muntatge amb projecció.

Hi ha la possibilitat de completar aquesta activitat amb una sortida a la platja. En aquest cas hauríeu de sol·licitar l'activitat: "Els tresors de la platja"