127. CONTACONTES AULA: EL BOSC DE LES EMOCIONS 

Sessions: 1 HORA
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil

Responsable/s

NURIA GALARZA LOZANO  

CIM- MEDI AMBIENT- RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA. 

Descripció
L'activitat consisteix en un conte on una divertida eruga anirà a l’aula per explicar-nos qui és i on viu i ens mostrarà, a través de les seves emocions, les característiques del seu entorn, i com el podem cuidar i respectar.

Mitjançant una maleta es narrarà una història per donar a conèixer el bosc d'Alforí de Dalt.
Un personatge principal serà l'element motivador que ens descriurà les seves emocions al descobrir on va néixer: un bosc.

Ens contarà les característiques dels esser vius que habiten aquest bosc, quina és la relació amb els éssers humans i quines accions podem fer per cuidar i respectar aquest entorn.


Objectius
Reconèixer les emocions.
• Conèixer un bosc a través de les diferents emocions.
• Incentivar l'hàbit de l'observació en l'entorn natural.
• Aprendre a respectar i estimar els éssers vius i a no fer malbé el seu hàbitat.
• Identificar quines accions humanes poden malmetre al bosc i als esser vius que l'habiten.


Continguts
Conceptes: El bosc
• Les plantes i els arbres del bosc
• Les amenaces que afecten els éssers vius del bosc
• Respecte per l'entorn natural
• Relació de l'ésser humà amb l'entorn natural

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: L'activitat consisteix en un conte on una divertida eruga anirà a l’aula per explicar-nos qui és i on viu i ens mostrarà, a través de les seves emocions, les característiques del seu entorn, i com el podem cuidar i respectar.

Mitjançant una maleta es narrarà una història per donar a conèixer el bosc d'Alforí de Dalt.
Un personatge principal serà l'element motivador que ens descriurà les seves emocions al descobrir on va néixer: un bosc.

Ens contarà les característiques dels esser vius que habiten aquest bosc, quina és la relació amb els éssers humans i quines accions podem fer per cuidar i respectar aquest entorn.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Durant el desenvolupament de l'activitat s'explicaran els conceptes bàsics, però sí que es recomana que els alumnes hagin tractat els conceptes de bosc i quins animals podem trobar.
Durant l'activitat es repartirà un conte, que després podrà ser treballat o ampliat a l'escola, per part del mateix professorat del centre.

Hi ha la possibilitat de completar aquesta activitat amb una sortida al bosc d'Alforí de Dalt. En aquest cas hauríeu de sol·licitar l'activitat: Sortim al bosc a conèixer els personatges del conte.