126. ASTRONOMIA: MENORCA RESERVA STARTLIGHT 

Sessions: 1 sessió d'una hora
Lloc: A L'INTERIOR
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
4t ESO

Responsable/s

Eduard López Martí.  

CIM- MEDI AMBIENT- RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA. 

Descripció
Es farà una sessió de planetari, d'interior en el centre, on entrarem en una cúpula fulldome de 6 m de diametre per 4 d'alt, per poder observar i reconèixer els diferents cossos del sistema solar: planetes, satel·lits, així com les diferents constel·lacions que es poden observar a cada època de l’any. Veurem la importància d’un paisatge nocturn per poder orientar-se i l’estreta vinculació de les estrelles amb la cultura talaiòtica. Així com fer referència a la contaminació lumínica de Menorca.

Objectius
• Conèixer les constel·laions més significatives, així com la ubicació i moviment d'astres en la volta celeste.
• Identificar diferents tipus de cossos celestes
• Adquirir coneixements bàsics sobre el sol, la Terra, la Lluna i el Sistema Solar.
• Saber orientar-se observant el cel nocturn.
• Valorar els aspectes estètics, pràctics i culturals de les estrelles.
• Conèixer la immensitat de l’Univers.
• Promoure l'interès i curiositat per l'observació del cel nocturn.
• Reconèixer un tipus de contaminació: la contaminació lumínica i les seves conseqüències
• Descobrir la Menorca Startlight.


Continguts
Conceptes: • Moviment dels cossos celestes i reconeixement de les constel•lacions en funció de l’'época de l’any
• Llegendes de les diferentsconstel•lacions
• El sistema solar i els planetes
• Els satel·lits, la Lluna.
• Orientació nocturna amb les estrelles
• La cultura Talaiòtica i les estrelles
• La contaminació lumínica

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es farà una sessió de planetari, on entrarem en una cúpula fulldome de 6 m de diametre per poder observar i reconèixer els diferents cossos del sistema solar: planetes, satel·lits, així com les diferents constel·lacions que es poden observar a cada època de l’any. Veurem la importància d’un paisatge nocturn per poder orientar-se i l’estreta vinculació de les estrelles amb la cultura talaiòtica.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Aquest taller es realitzaran en el mes de novembre 2023 i el mes de febrer 2024. S'ha d'escollir un d'aquests dos mesos.

Si un centre demana una activitat per un curs, s'ha de demanar l'activitat a tot el cicle que va dirigit l'activitat.

En el cas que se superi el nombre màxim de sol·licituds, es posaran els centres en una llista d'espera per si hi ha baixes d'alguns centres escolar.

Per un millor aprofitament de l'activitat es important que abans del taller, s'hagin treballat els conceptes de planetes, estrelles, sistema solar, i moviments dels cossos celestes.

Haurà de ser un lloc tancat a l'interior de l'escola o edifici públic de l'Ajuntament on es pugui installar la cúpula. On hi hagi suficient espai per albergar-la, tenint en compte que fa 6m de diàmetre per 4m d'alt.