122. CONTACONTES: ANIMALS DE MENORCA, QUI SOM? 

Sessions: 1 HORA
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P5 educació infantil
1r educació primària

Responsable/s

Eduard López Martí.  

CIM- MEDI AMBIENT- RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA. 

Descripció
Mitjançant un titeller es narrarà una història per donar a conèixer els animals que viuen als diferents habitats de Menorca.
Un personatge principal, que s’ha perdut i no recorda qui és, serà l'element motivador per anar descobrint els diferents animals que viuen a Menorca i les seves característiques. Entre tots l’ajudarem a respondre la seva pregunta: "Qui som?
Després es farà participar a els i les alumnes per conèixer els animals i el seu hàbitat.


Objectius
• Conèixer alguns animals que viuen a Menorca.
• Conèixer les característiques dels animals.
• Descobrir els diferents hàbitats d'Alforí de Dalt i conèixer els éssers vius que l'habiten.
• Incentivar l'hàbit de l'observació en l'entorn natural.
• Aprendre a respectar i estimar els éssers vius i a no fer malbé el seu hàbitat.


Continguts
Conceptes: • Animals que viuen a Menorca.
• Els hàbitats dels animals.
• Característiques dels animals: mamífers, rèptils, aus, amfibis.
• Respecte per l'entorn natural

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Durant el desenvolupament de l'activitat s'explicaran els conceptes bàsics, però sí que es recomana que els alumnes hagin tractat els conceptes de bosc i quins animals podem trobar.
Durant l'activitat es repartirà un conte i unes fitxes, que després podrà ser treballat o ampliat a l'escola, per part del mateix professorat del centre.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

El taller es realitza amb dues persones. Hi ha la possibilitat de completar aquesta activitat amb una sortida al bosc d'Alforí de Dalt amb els alumnes d'infantil. En aquest cas hauríeu de sol·licitar l'activitat: SORTIM AL BOSC A CONÈIXER ELS PERSONATGES DEL CONTE.

En el cas que se superi el nombre màxim de sol·licituds, es posaran els centres en una llista d'espera per si hi ha baixes d'alguns centres escolar.

Eduard López Martí.
650986189
alforidedalt@gmail.com