121. ESPÈCIES EXÒTIQUES I INVASORES 

Sessions: 1HORA
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS

Responsable/s

Pere Fraga i Arguimbau  

CIM- MEDI AMBIENT- RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA. 

Descripció
Les espècies invasores i exòtiques són una de les causes més importants de la pèrdua de biodiversitat al planeta. Mitjançant un Power Point coneixerem les diferències entre espècies exòtiques i invasores, quines són les més abundants a l'illa, quins problemes provoquen, com arriben i quines solucions podem trobar a aquesta problemàtica.
Per acabar l'activitat s'ensenyen unes fotografies d'alguns animals i plantes i l'alumnat ha de classificar-los en "espècie autòctona" o "espècie invasora".


Objectius
Conèixer les principals espècies exòtiques i invasores que trobam a la reserva de biosfera de Menorca per tal d'evitar-ne l'expansió. Diferenciar els termes exòtiques i invasores. Els problemes ambientals, econòmics i socials que causen les espècies invasores. Com podem contribuir al seu control

Continguts
Conceptes: Espècies exòtiques, invasores, autòctones, al·lòctones
• Biodiversitat
• Introducció d'espècies

· Conseqüències ambientals i econòmiques

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Biodiversitat autòctona vs al·lòctona
- Els biomes o regions biogeogràfiques del món
- Quines espècies animals i vegetals tenim a casa?
Durant:
- La distribució de les espècies arreu del món
- Com es mouen les espècies
- L’home com a vector de dispersió de les espècies al·lòctones
- La problemàtica de les espècies invasores
- Responsabilitat social
- Com podem contribuir al seu control
Després:
- Quines espècies invasores tens a casa?
- Causen problemes ambientals?
- Com pots evitar que causin problemes?

Durant:
Després:

RecursosObservacions

A l’aula del centre educatiu