120. ECOSISTEMES AQUÀTICS I TERRESTRES DEL LLOC D'ALFORÍ DE DALT. 

Sessions: 1SESSIÓ 2 A3 HORES
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Pere Fraga i Arguimbau  

CIM- MEDI AMBIENT- RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA. 

Descripció
L'activitat consisteix en un recorregut pel lloc d'Alforí de Dalt. Durant aquest recorregut passarem per diferents ecosistemes: alzinars, pinars, sistemes dunars i torrents.
Es pretén que els participants aprenguin el paper i les característiques de cada un d'aquests ecosistemes així com les seves principals amenaces.
Descobrirem quins són els serveis i els beneficis que els boscos han donat a Menorca al llarg de la història i quins ens donen actualment.
Introduirem el concepte de canvi climàtic i estudiarem quins efectes pot tenir sobre els nostres ecosistemes forestals i com una gestió forestal sostenible pot ajudar-los a adaptar-se a aquests canvis.

quins ens donen actualment.
Introduirem el concepte de canvi climàtic i estudiarem quins efectes pot tenir sobre els nostres ecosistemes forestals i com una gestió forestal sostenible pot ajudar-los a adaptar-se a aquests canvis.


Objectius
Conèixer les característiques principals del bosc, sistemes dunars i torrents i les seves principals amenaces.
• Descobrir la flora, fauna i patrimoni etnològic del lloc.
• Contextualitzar l'aigua a la natura a Menorca.
• Descobrir les activitats humanes relacionades amb el camp i el bosc.
• Fomentar el coneixement i observació de l'entorn i per tant, la seva valoració i preservació.


Continguts
Conceptes: Ecosistemes, torrents, erosió, canvi climàtic, biodiversitat, conques hidrogràfiques, cicle de l'aigua, successió de comunitats vegetals, l’home com a transformador del paisatge, la importància dels boscos.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Els ecosistemes i els hàbitats de Menorca
- Com evoluciona el paisatge, especialment el vegetal
- Què és el pasiatge en Mosaic
- Com era Menorca abans de l’arribada de l’home?
Durant:
- Diferenciar els diferents tipus d’hàbitats i comunitats vegetals
- Veure i entendre com l’home modifica els hàbitats
- La successió de comunitats vegetals i la seva importància ecològica
- Els boscos de Menorca: història, usos, funció ecològica
- Amenaces als ecosistemes i als hàbitats
- La nostra responsabilitat en el canvi climàtic
Després:
- Revisar els hàbitats i les comunitats vegetals
- Quins són els boscos permanents de Menorca, per què?
- Els aprofitaments traidicionals del bosc a Menorca

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Per un millor aprofitament de l'activitat és important que abans o després es treballin a classe els conceptes de ecosistemes, biodiversitat i cicle de l'aigua i veure metodologia.
Una sessió de 2 o 3 hores (dependrà de l'horari disponible)
1er a 4rt ESO
1er i 2on Batx
CFGM, FPB