119. CONEIX LA DIVERSITAT FLORÍSTICA DE MENORCA. 

Sessions: 1 TALLER 1SESSIÓ
Lloc: AULA EXTERIOR
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Pere Fraga i Arguimbau  

CIM- MEDI AMBIENT- RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA. 

Descripció
L'activitat consisteix en un recorregut guiat per un itinerari botànic a escollir entre el pas d’en Revull (barranc d’Algendar), es Torretó (situat al camí Vell de Ciutadella, prop del barranc d’Algendar) o Sta Eularieta (al camí d’en Kane entre Alaior i Es Mercadal) on s’observaran les principals espècies vegetals que s'hi troben, les principals peculiaritats i els seus usos, els hàbitats, així com les característiques de l'entorn i la influència humana que contribueixen a configurar el paisatge de l'illa.

Objectius
Geologia, barranc, ecosistema, paisatge, fauna, flora, biodiversitat, protecció d'hàbitats i espècies, Xarxa Natura 2000, medi ambient, agricultura i activitat humana, coneixements tradicionals, patrimoni cultural, aprendre de la natura, sostenibilitat.

Continguts
Conceptes: Geologia, barranc, ecosistema, paisatge, fauna, flora, biodiversitat, protecció d'hàbitats i espècies, Xarxa Natura 2000, medi ambient, agricultura i activitat humana, coneixements tradicionals, patrimoni cultural, aprendre de la natura, sostenibilitat.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Estudiar i conèixer la geografia insular
- Les dues regions principals de Menorca: tramuntana i migjorn
- El paisatge de Menorca i l’home
- Els barrancs, la seva formació, la seva importància ecològica i per a l’home
- Les espècies vegetals més habituals a Menorca
Durant:
- Tenir capacitat d’observació
- Com les plantes s’adapten al medi
- Aprendre els noms popular de les plantes a Menorca
- Com l’home ha tret profit de les plantes de Menorca
- Com varien la vegetació i les plantes al llarg del recorregut
Després:
- Fer un recull dels noms populars de les plantes
- Quines plantes útils s’han vist
- Mencionar usos tradicionals de les plantes

Durant: Tenir capacitat d’observació
- Com les plantes s’adapten al medi
- Aprendre els noms popular de les plantes a Menorca
- Com l’home ha tret profit de les plantes de Menorca
- Com varien la vegetació i les plantes al llarg del recorregut
Després:
- Fer un recull dels noms populars de les plantes
- Quines plantes útils s’han vist
- Mencionar usos tradicionals de les plantes

Després:

RecursosObservacions

Durant tot el curs, condicionat a la previsió meteorològica, ja que és a l'aire lliure.
Màxim 20 activitats.
5è i 6è de Primària.
1è, 2n, 3r i 4t d’ESO
1er, 2n Batx
CFGM, FPB