117. CONEIX LES PLANTES I ELS ARBRES DEL TEU POBLE 

Sessions: 1 SOL·LICITUD 1SESSIÓ
Lloc: PARC DEL MUNICIPI
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS

Responsable/s

Pere Fraga i Arguimbau  

CIM- MEDI AMBIENT- RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA. 

Descripció
Mitjançant un recorregut urbà s’identificaran els arbres i les plantes que formen part dels nostres pobles. Se n’explicaran les principals característiques, quines són les seves funcions ambientals, quins serveis ens proporcionen i per què és important i necessari que hi hagi arbres en els nostres nuclis urbans.

Objectius
Valorar la importància del verd urbà
- Entendre que hi ha una ecologia urbana
- Els nostres pobles i ciutats tenen una biodiversitat pròpia
- El verd urbà com a eina per lluitar contra el canvi climàtic


Continguts
Conceptes: Verd urbà, ecologia urbana, canvi climàtic, escalfament global, l’efecte regulador de les plantes, biodiversitat urbana, pobles i ciutats sostenibles, els arbres dels nostres carrers, la natura i la biodiversitat com unes necessitats, aprendre a conviure amb la biodiversitat
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Quins arbres hi ha al teu poble?
- Quins beneficis ens donen les plantes?
- A quins carrers o places hi posaries arbres o altres plantes?

Durant: - Identificar els arbres dels nostres pobles
- Valorar com un arbre millora l’entorn
- Els jardins urbans i la biodiversitat associada
- Què ha de menester una planta per créixer?
- Per què no hi ha arbres o plantes a tots els carrers?

Després: - Situa espècies d’arbres als carrers del teu poble?
- Quin arbre del teu poble t’agrada més? Per què?
- Quins arbres voldries que hi hagués al teu poble? Per què?
- Fes una col·lecció de fulles dels arbres del teu poble


RecursosObservacions

El nucli urbà de cada poble on es faci la petició.
5è i 6è de primària.
1r, 2n, 3r i 4t d’ESO
1r i 2n de batxillerat
CFGM, FPB, FP jardineria

Grup aula. Màxim 25 alumnes