116. DESCOBREIX LA GEOLOGIA DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA 

Sessions: 1 SESSIÓ DE 2 HORES
Lloc: Centre de Geologia de Menorca (c/ Mallorca, 2 Ferreries)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Agustín Rodríguez Florit  

CIM- MEDI AMBIENT- RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA. 

Descripció
Activitat desenvolupada al Centre de Geologia de Menorca (Ferreries) a partir d'una visita guiada i la realització d'exercicis entorn a les característiques geològiques de l'illa, sempre adaptades al nivell d’estudis.


Objectius
Entendre com la geologia condiciona el paisatge de Menorca.
- Descobrir l’evolució geològica de Menorca a partir dels processos que han format les seves roques.
- Valorar la riquesa del patrimoni geològic de Menorca i la seva geodiversitat


Continguts
Conceptes: Textures i formes de les roques
- La erosió i les roques com a elements de configuració de paisatges
- Fòssils, eines per a conèixer el passat
- Els minerals com components de les roques de Menorca
- Els elements i la fragilitat de les platges
- Els usos de les roques a Menorca

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Recorregut guiat per l’exposició del Centre de Geologia, incidint en el coneixement de les roques que es troben a Menorca i les seves característiques essencials. Es prendrà especial atenció a introduir el concepte del temps geològic, en donar a conèixer les roques de l’illa, incidint en el seu procés de formació, en el seu contingut fossilífer i en els seus usos. Es fomentarà la participació de l’alumnat.
2) Proposta d’exercicis en torn a les explicacions del recorregut guiat que mostri l’assoliment dels continguts exposats. Es donarà una unitat didàctica per a cada alumne per treballar després de la visita guiada. Es plantegen exercicis en diversos formats dividits en diverses categories que atenen als diferents grups de roques i paisatges de l’illa. Es pretén que els exercicis plantejats permetin aclarir i reforçar els conceptes que s’han transmès al llarg de la visita guiada i a la vegada mantenir el interès de l’alumnat durant tota l’explicació per tal d’afavorir el seu aprenentatge. Per a educació primària inclou un taller pràctic de roques, minerals i fòssils, en cas de sol·licitar-lo expressament. Els exercicis seran corregits al finalitzar la sessió.
No es preveuen activitats abans i després del taller.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Centre de Geologia de Menorca (c/ Mallorca, 2 Ferreries)
2n, 3r, 4t, 5è i 6è educació primària
1r, 2n, 3r i 4t ESO
1r i 2n batxillerat
Formació Professional