115. EMPRENEDORIA CREATIVA: RECURSOS PER COMENÇAR UN NEGOCI O ACTIVITAT ECONÒMICA AL TEU ABAST  

Sessions: 2 hores 1 SESSIÓ=1TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

CFGS
Professorat
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

Adriana Ruiz García Emprenedoria creativa: recursos per començar un negoci o activitat econòmica al teu abast

 

Descripció
Aquesta acció educativa té com a objectiu donar a conèixer als participants els recursos i les eines
necessàries per començar un negoci o activitat econòmica de forma creativa i innovadora que
tenen al seu abast a Menorca. S’explicarà com és el procés per donar-se d’alta com autònom per
primera vegada, i quines són les diferents entitats que poden fer servir a Menorca per tal de
recolzar i acompanyar aquest procés.


Objectius
Conèixer els recursos i les eines disponibles per començar un negoci o activitat econòmica a
Menorca.
Aprendre el procés per donar-se d'alta com autònom per primera vegada.
Conèixer les diferents entitats que poden recolzar i acompanyar el procés d'alta com a autònom.
Fomentar la creativitat i la innovació en l'emprenedoria.


Continguts
Conceptes: Recursos i eines per començar un negoci a Menorca.


Procediments: Procés d'alta com a autònom.
Entitats que poden recolzar i acompanyar el procés.

Actituds: Creativitat i innovació en l'emprenedoria.


Metodologia
Abans: Els participants hauran de pensar quin negoci els agradaria emprendre a Menorca.
Durant: Es presentarà el procés necessari per donar-se d’alta com autònom i quines entitats
existeixen a Menorca que fomenten l'emprenedoria i ofereixen recursos gratuïts per acompanyar i recolzar aquest procés.

Durant: El taller consistirà en una exposició teòrica i exemples pràctics que
ajudaran a comprendre els continguts. Es promourà la participació dels assistents per tal de
fomentar la reflexió i el debat.

Després: Els participants rebran un document de resum del taller amb la llista de recursos i entitats
esmenades.


RecursosObservacions

No és necessària cap preparació prèvia per part del centre educatiu. No es preveuen activitats de
continuació un cop hagi acabat la sessió.

Cicles formatius, batxillerat, educació de persones adultes, famílies i professorat.

Adriana Ruiz García
613075933
adriana@cultaru.com