20. SOFT SKILLS PER PASSAR DE SER UN GRUP A UN EQUIP 

Sessions: 1 SESSIÓ 1TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Marta Eroles Asensio  

 

Descripció
Activitat que combina una part més conceptual i d'explicació teòrica (10 minuts) per baixar aquests conceptes a la pràctica i sobretot a la vivència. Volem experimentar el "Tot sol aniràs més ràpid, però amb l'equip aniràs més enfora". Farem un joc on prendrem consciència de quin és el nostre nivell de treball en equip i per aprendre el procés de passar de ser un grup a ser un equip. Es poden fer tres tallers repartits al llarg del curs acadèmic, un per trimestre, per anar veient el progrés en l'aprenentatge de les competències necessàries per passar de grup a equip.

Objectius
Identificar quines són les competències necessàries per treballar en equip: lideratge, coordinació, col·laboració, planificació, comunicació, escolta activa, responsabilitat, gestió de conflictes, adaptació, i veurem que és molt difícil dominar-les totes a nivell individual. Per poder treballar en equip, cal un treball previ d'aprenentatge d'aquestes competències a nivell individual. En aquesta activitat necessitarem líders, necessitarem escoltar per entendre l'estratègia, que algú coordini, que cadascú es faci responsable de la seva tasca, que posarà a disposició de l'equip. Ens haurem d'adaptar a cada circumstància i no defallir en l’intent per acabar sent un grup de persones més cohesionat i podrem passar de ser un grup a un equip.

Continguts
Conceptes: Diferència entre grup i equip, som un classe, som un equip... o som un grup? Treballar en equip requereix l'aprenentatge de competències i habilitats intra i interpersonals prèvies, que s'anomenen les habilitats toves o SOFT SKILLS. En funció d'aquest aprenentatge previ serà més fàcil o més difícil treballar en equip. Cooperar versus competir. Diferències entre grup i equip i competències necessàries per treballar en equip: lideratge, coordinació, col·laboració, planificació, comunicació, escolta activa, responsabilitat, gestió de conflictes, adaptació.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:

Durant: Taller 1r trimestre: activitat de vòlei. Farem dos grups, a cada grup li donarem una xarxa de pescador que ens farà de raqueta de tennis gegant i ens haurem d'anar passant la pilota per tal que, de forma coordinada, la pilota vagi a la xarxa de l'altre equip. Han d'aconseguir 5 passades sense que la pilota vagi a terra i no poden fer servir les mans ni cap part del cos. Hi haurem de posar en pràctica les habilitats de treball en equip.

Taller 2n trimestre: activitat de fer cabanes. Amb unes canyes llargues (les mateixes que es fan servir per als horts) els donarem la instrucció que han de construir una cabana on puguin entrar tots, que els guardi de la pluja, que tengui una entrada, i només podran usar els materials que se’ls facilitaran. Han de treballar tots junts i la instrucció és fer una cabana.


Taller 3r trimestre: activitat travessem el mur. Aquesta activitat de treball en equip ja té un nivell d'exigència més elevat i per fer-la hauran de posar en pràctica les habilitats apreses en els altres dos tallers. El grup classe estat tot a una banda del mur. Aquest mur està fet de cordes, però hi ha forats que fa que puguis passar d'un costat a un altre. L'objectiu de l'activitat és passar tota la classe d'un costat a l'altre del mur sense repetir el forat i ajudant-se els uns als altres.

Després:

RecursosObservacions

No caldrà fer una preparació prèvia, però sí que es poden fer tres tallers, un taller per trimestre. El primer trimestre per veure i diagnosticar quin nivell de cohesió tenen i treballar en les competències i habilitats menys entrenades. Al segon trimestre es tornaria a fer un altre taller per veure si hem millorat i el tercer trimestre es faria un altre taller per recollir aprenentatges i transferir-los a la vida en general.

La durada del taller és d’una hora amb un joc per taller.
Començarem a l'aula fent la introducció explicant les emocions i per fer les interpretacions en traslladarem a alguna sala polivalent que hi hagi a l'escola, al gimnàs, on no hi hagi cadires ni taules. El pati també es un bon lloc, sempre que no hi hagi gaire renou que faci despistar els fillets i filletes.