68. ESCAPE ROOM DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA- MEDI AMBIENT 

Sessions: 1 SESSIÓ 1 HORA
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

ALICIA ESCRIBANO LÓPEZ SCAPEROOM MEDIAMBIENTAL

 

Descripció
El taller consisteix en una xerrada d'aproximadament 15m per explicar el concepte de reserva de biosfera, quina és la seva filosofia i com s'arriba a obtenir aquesta distinció, quins són els principals valors que van promoure aquesta declaració i el compromís que vam adquirir de compatibilitzar el desenvolupament amb la conservació, concepte que s'ha anomenat sostenibilitat.
Després d'aquesta introducció s'explicarà la dinàmica del joc del ESCAPE ROOM i es portarà als alumnes a altra aula on realitzaran el joc a contrarellotge, amb un temps màxim de 35 min. En aquest temps hauran d' executar tots els reptes plantejats amb molta imaginació i treball en equip per així poder arribar a la prova final.


Objectius
Conèixer la figura de reserva biosfera i promoure conceptes de desenvolupament sostenible
La figura de Menorca dins les reserves de biosfera.
Filosofia i actuacions que es duen a terme a la reserva de biosfera de Menorca.
Reflexionar sobre el nostre entorn i estil de vida
Fomentar el pensament crític, deduir solucions i justificar un canvi d'actitud més sostenible.
Continguts
Conceptes: Reserva de Biosfera de Menorca. Desenvolupament sostenible.

Procediments: Resolució de problemes, agilitat mental i audàcia, relació de conceptes.

Actituds: Sensibilitzar sobre la sostenibilitat, conscienciar en la presa de decisions, treballar en equip.


Metodologia
Abans: El taller consisteix en una xerrada d'aproximadament 15m per explicar el concepte de reserva de biosfera
Durant: La xerrada i introducció al joc es realitza a l'aula habitual del grup. El joc es realitzarà a qualsevol aula diferent
Després: Es donarà una unitat didàctica per a cada infant per treballar després de l'activitat.

RecursosObservacions

La xerrada i introducció al joc es realitza a l'aula habitual del grup. El joc es realitzarà a qualsevol aula diferent.
En el cas que es superin el número màxim de sol·licituds, els centres ecoambientals tindran preferència a l'hora de ser escollits per a realitzar l'activitat.