80. ASTRONOMIA: UNA MIRADA AL CEL 

Sessions: 1 HORA 1 TALLER
Lloc: Un lloc de s'escola on es pugui instalar la cúpula. Haurà de ser un lloc tancat
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Joana Maria Pons  

 

Descripció
Es farà una sessió de planetari, on entrarem en una cúpula fulldome de 6 m de diametre per poder observar i reconèixer els diferents cossos del sistema solar: planetes, satèl•lits; així com les diferents constel•lacions que es poden observar a cada època de l’any. Veurem la importància d’un paisatge nocturn per poder orientar-se i l’estreta vinculació de les estrelles amb la cultura talaiòtica.


Objectius
Conèixer les constel•lacions més significatives, així com la ubicació i moviment d'astres en la volta celeste.
• Identificar diferents tipus de cossos celestes
• Adquirir coneixements bàsics sobre el sol, la Terra, la Lluna i el Sistema Solar.
• Saber orientar-se observant el cel nocturn.
• Valorar els aspectes estètics, pràctics i culturals de les estrelles.
• Conèixer la immensitat de l’Univers.
• Promoure l'interès i curiositat per l'observació del cel nocturn.
• Reconèixer un tipus de contaminació: la contaminació lumínica i les seves conseqüències


Continguts
Conceptes: Moviment dels cossos celestes i reconeixement de les constel•lacions en funció de l’'época de l’any
• Llegendes de les diferentsconstel•lacions
• El sistema solar i els planetes
• Els satel·lits, la Lluna.
• Orientació nocturna amb les estrelles
• La cultura Talaiòtica i les estrelles
• La contaminació lumínica

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es farà una sessió de planetari,
Durant:
Després:

RecursosObservacions

Un lloc de s'escola on es pugui instalar la cúpula. Haurà de ser un lloc tancat on hi hagi suficient espai per albergar-la tenint en compta que fa 6 m de diàmetre.
5è i 6è d’'educació Primària.
En el cas que se superi el número màxim de sol·licituds, els centres ecoambientals tindran preferència a l'hora de ser escollits per realitzar l'activitat.