15. COM RECUPERAR L'ATENCIÓ I CONSTRUIR LA VIDA QUE VOLS 

Sessions: Consta de 2 sessions d'una hora cadascuna
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGS
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
Batxillerat artístic

Responsable/s

Camila Puerta CONEIXENT I CURA DEL MEU CERVELL PER A MILLORAR LES MEVES RELACIONS AMB ELS ALTRES

 

Descripció
Pantalles, modes, tendències, viatges, aliments, consum desaforat de productes, experiències i fins i tot relacions superficials, molt atractives i que una vegada la uses passes ràpidament a una altra cosa. Hem lliurat la nostra atenció i amb tants estímuls actuals és molt fàcil desviar-nos i acabar fent qualsevol cosa menys el que ens havíem proposat.
Per a viure la vida que volem no sols hem de fer les coses correctes, sinó que també hem d'evitar les coses que ens desvien del camí.
Moltes de les activitats que ens encanten ens fan mal i les feim per costum.
Taller teòric i pràctic per passar de l'atenció dispersa a recuperar la concentració física i mental.


Objectius
Aprendre a evitar la distracció
- Entendre les raons reals per les quals feim coses que no ens convenen
- Dominar els detonants interns de la distracció
- Gestionar els detonants externs
- Obrir espai per a la concentració i el que sí que vols en la teva vida
- Evitar la distracció amb compromisos

Aquest taller respondrà a les preguntes Per què ens comportem com com ho feim?; És possible recuperar l'atenció perduda?; En recuperar la nostra atenció és possible que millorem la nostra comprensió lectora? Puc millorar i cuidar les meves relacions personals si adjudic temps a fer-ho?


Continguts
Conceptes: - Atenció, distracció, coherència
- Deixar de cercar culpables fora
- Compromisos, detonants externs, detonants interns
- Evasió, concentració, autonomia, capacitat, connexions significatives amb els altres


Procediments: - Llistes
- Dinàmiques
- Vídeos
- Autocura
- Jocs

Actituds: - Reflexió
- Organització
- Adonar-se'n
- AutogestióMetodologia
Abans: Reunió entre professor i facilitador per conèixer les necessitats del grup i d’aquesta manera poder
adaptar els continguts i les diferents activitats proposades.
Uns dies abans de la trobada, el professor comentarà amb el grup el treball que es realitzarà amb la
informació que posarà a disposició el facilitador.Durant: Amb teoria i pràctica s'explicarà per què perdem atenció, què podem fer per descobrir i gestionar els detonants externs, identificar els detonants interns, que se sentin capaços de fer el seu propi procés, de manera lúdica i amb dinàmiques molt vivencials. Cada alumne emplenarà la seva pròpia fitxa de 4 a 5 pàgines per poder personalitzar el que adquireix i aprèn en el taller.
Després: Amb els alumnes realitzarem un tancament de devolució en el qual ells tindran la paraula.
Independentment, es parlarà amb el tutor per valorar l’activitat realitzada.
Es facilitaran exercicis i recursos per al posterior treball del tema durant el curs escolar.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Projector i canó
DocumentacióPortàtil


Observacions