12. ENS COMUNIQUEM AMB LES MANS - Associació de Persones Sordes de Menorca 

Sessions: 1TALLER
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària

Responsable/s

ASSORME. Associació de Persones Sordes de Menorca  

 

Descripció
Posarem en pràctica vocabulari bàsic en llengua de signes, com a llengua que permet a les persones sordes comunicar-se i expressar-se. Aprendran l'alfabet dactilològic (abecedari en llengua de signes) per construir el seu nom i les salutacions i presentacions, a través de diàlegs en parelles i en grup. També es presentarà vocabulari sobre temàtiques relacionades amb l'època de l'any o festivitats properes a les dates en que es realitzi el taller.

Objectius
Sensibilitzar l'alumnat d'educació primària envers la diversitat i, en concret, sobre la sordesa, donar a conèixer les barreres de comunicació que les persones sordes viuen en el seu dia a dia i descobrir les adaptacions possibles i aprendre vocabulari bàsic de la llengua de signes.

Continguts
Conceptes: - Diversitat i discapacitat auditiva.
- Barreres de comunicació i/o informació.
- Llengua de signes.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: El grup pot preparar prèviament una reflexió sobre els tipus de capacitats i discapacitats existents, o bé sobre els factors de la comunicació i els diferents sistemes per comunicar-se.

Com a continuació el grup pot consultar tota una sèrie de recursos a internet amb materials infantils sobre l'aprenentatge de la llengua de signes (vocabulari, contes, etc.) que es facilitarà a l'equip educatiu, tot i que, tant la preparació prèvia com la continuitat no són imprescindibles.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Associació de Persones Sordes de Menorca
Tant la preparació prèvia per part del centre educatiu i les activitats de continuació un cop hagi acabat la sessió no són imprescindibles però si així ho desitja el centre, se li proporcionarà material relacionat perquè ho puguin desenvolupar.
El taller està programat per fer-se en una sessió d'una durada aproximada de 60 minuts.