18. VISITA GUIADA PALAU SALORT 

Sessions: minim 15 alumnes
Lloc: Palau
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
ARTISTIC BATXILLERAT

Responsable/s

Carlos de Salort Sintes Visita guiada Palau Salort

 

Descripció
Descripció de les estancies del Palau i els seus serveis, decoració...
Petita història de la família...
L'activitat es pot incloure en el marc temàtic d'assignatures com història i/o ciències naturals.
MÍNIM 15 ALUMNES- MÀXIM 25.


Objectius
Mostrar als estudiants com eren els palaus a Ciutadella.

Continguts
Conceptes: Organització, decoració dels habitatges senyorials a finals del segle XVIII i principis del segle XIX.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

RecursosObservacions

L'activitat té una durada aproximada d'entre 30 i 45 minuts.
Per dur-se a terme l'activitat, hi han de participar un mínim de 15 alumnes.