56. ÚS O ABÚS DE LES PANTALLES? 

Sessions: Màxim 8 tallers per curs
Lloc: CENTRE BIT O AULA CENTRE
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
famílies

Responsable/s

UCA MENORCA. Metge, psicòlegs 

 

Descripció
Es tracta d'un taller sobre les addiccions comportamentals, principalment sobre els usos dels dispositius tecnològics que es fa a l'adolescència. Es pretén fomentar l'ús responsable dels dispositius tecnològics, identificar el risc d'usos problemàtics, els senyals d'abús i addicció.

Objectius
Donar informació per ajudar a diferenciar entre l'ús responsable i l'ús problemàtic de les pantalles
Fomentar l'ús responsable i saludable de les pantalles.
Propiciar la reflexió i poder identificar els riscos i pràctiques de risc a les xarxes socials.


Continguts
Conceptes: Es tracta d'un taller sobre les addiccions comportamentals, principalment sobre els usos dels dispositius tecnològics que es fa a l'adolescència. Es pretén fomentar l'ús responsable dels dispositius tecnològics, identificar el risc d'usos problemàtics, els senyals d'abús i addicció.
Procediments: Es tracta d'un taller sobre les addiccions comportamentals, principalment sobre els usos dels dispositius tecnològics que es fa a l'adolescència. Es pretén fomentar l'ús responsable dels dispositius tecnològics, identificar el risc d'usos problemàtics, els senyals d'abús i addicció.
Actituds:

Metodologia
Abans: Es fa una presentació dels principals contiguts,, acompanyada de vídeos.
A l'alumnat es demana la seva col.laboració activa, tant en la participació del debat i la posada en comú per identificar hàbits i pràctiques de risc com d'estratègies per a un ús saludable de les pantalles.

Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 PRESENTACIÓ, VIDEO, ORDINADOR


Observacions

Especificar dins la sol·licitud, avaluacions, el gènere dels alumnes.

Prèviament ens coordinam amb el tutor/tutora o persona responsable de contacte per concretar la data de la sessió, aclarir les necessitats del grup i expectatives.