19. VIU EL CAMP DE MENORCA: AGRICULTURA, RAMADERIA I FORMATGERIA 

Sessions: 1 sessió de 2 a 3 hores aproximadament
Lloc: Son Piris a Ciutadella. Binillubet Es Mercadal
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

SA COOPERATIVA MENORCA.  Cooperativa

Sa Cooperativa del Camp de Menorca, Farmers&Co 

Descripció
Sa Cooperativa del Camp de Menorca, a través del servei FARMERS WAY, “Viu el camp de Menorca”, ofereix la visita a diversos llocs de Menorca per tal que els alumnes coneguin la realitat rural de l’Illa, la vida quotidiana de la pagesia, el maneig del bestiar i especialment com s’elaboren productes locals com el formatge.
LLOCS:
-Binillubet. Es Mercadal, Carretera Maó a Ciutadella (Me-1), kilòmetre 18.
Llucia Pons Olives. Tel. 679872848, visita@farmersandco.es
Objectius
Posar en valor la ruralia, la pagesia i els productes del camp de Menorca.
Apropar als alumnes a un lloc típic de Menorca, la vida i les feines de l’àmbit rural.
Mostrar tot el procés de cada feina, especialment les relacionades amb el maneig del bestiar i l’elaboració de productes com el formatge.
Convidar als alumnes a participar de forma activa per tal que l’experiència sigui vivencial i significativa.
Treballar continguts que, habitualment coneixen a l'aula des de la realitat d'una empresa del sector primari.
Continguts
Conceptes: Vida quotidiana de l’àmbit rural.
Agricultura i ramaderia de Menorca.
Els productes de Menorca procedents del camp.
Beneficis a nivell personal i social de la gestió de la terra i els animals.

Procediments: La visita es planteja en un recorregut per tres àmbits:

l'antrópic ( família pagesa i arquitectura residencial)

abiòtic ( el clima i la terra, la necessitat de cuidar el sòl amb la nostra illa i a la ramaderia i el seu maneig)

L’alumne s’ha de sentir pagès, i pagesa en el lloc que visita.

Se’ls proporcionaran els instruments i eines necessàries per tal que sigui així.

Escoltar, però sobretot participar. Tocar, provar, tastar, etcètera.

Actituds: Bones pràctiques agràries,(en tots els àmbits),consum de productes locals(de proximitat i de temporada).

Actitud de participar i involucrar-se activament per part dels alumnes, perquè cadascun descobreixi el seu element de referència.

Respectar i valorar el treball de la pagesia,conèixer un estil de vida diferent pel que la gent ,que hi treballa, sent vertadera vocació pel seu treball i en definitiva respecte al medi ambient resultat d' unes bones pràctiques.


Metodologia
Abans: El col·legi que sol·liciti la visita, rebrà un dossier amb informació prèvia dels continguts de la visita per tal que es pugui preparar a classe, així com una didàctica dirigida especialment als alumnes.

Durant: La visita estarà conduïda per personal de Sa Cooperativa del Camp així com es comptarà també amb la intervenció dels pagesos del lloc.

Després: La unitat didàctica inclourà una part per realitzar-se posteriorment a la visita que incidirà especialment en l'experiència personal de cada alumne.
Cada proposta didàctica estarà adaptada al currículum escolar.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
ho aporta l'entitat 
 ordinador i canó per el video només en cas de pluja
Dinàmiques d'activitats de grup 


Observacions


Binillubet:

-Disposem d'una sala didàctica i laboratori que ens permet fer la visita més interactiva i participativa.

-En la part expositiva es visualitzen imatges i gràfiques que ens ajuden a entendre millor els conceptes que s'expliquen.

-A la part de laboratori experimentem amb la terra que sembrem, l'alimentació animal i especialment en l'elaboració del formatge.

-Comptem amb propostes originals i divertides que són de gran profit.

-Com sempre acabam amb un tast sensorial de formatge en el que hi posem els cinc sentits!

-Es recomana anar equipats per una visita al camp, amb roba còmode i calçat apropiat, així com gorra especialment en temps calorosos i crema solar.