49. IMPROVISACIÓ TEATRAL I TRANSFORMACIÓ. 

Sessions: 1 sessió de 1H
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

MARTA ROBLES ARBOIX  

 

Descripció
Aquest taller, utilitza com vehicle principal: la improvisació teatral (utilitzant principalment el llenguatge verbal) per poder junts explorar, cooperar, gaudir i reflexionar.
Una oportunitat, per atrevir-nos a perdre la por a expressar-nos, reflexionar i a crear artísticament mentre experimentem i treballem en equip. Els nostres dubtes, curiositats, coneixements o preocupacions poden ser alguns dels motors d’aquest joc teatral que se’ns dubte ens portarà a qüestionar i transformar.
Objectius
Aquest taller, utilitza com vehicle principal: la improvisació teatral (utilitzant principalment el llenguatge verbal) per poder junts explorar, cooperar, gaudir i reflexionar.
Una oportunitat, per atrevir-nos a perdre la por a expressar-nos, reflexionar i a crear artísticament mentre experimentem i treballem en equip. Els nostres dubtes, curiositats, coneixements o preocupacions poden ser alguns dels motors d’aquest joc teatral que se’ns dubte ens portarà a qüestionar i transformar.
Continguts
Conceptes: - Jocs teatrals
- Expressió corporal i oral.
- Creació artística
- Pràctiques de relaxació i meditació
- Reflexió i debat

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Fomentar una actitud de respecte i amabilitat cap a un mateix i els altres.
• Contribuir a una major cohesió grupal i treball en equip.
• Fomentar la creativitat, la imaginació, la confiança i la comunicació (verbal i no verbal).

Durant:
Després:

RecursosObservacions

La duració d'una sessió d’aquest taller pot ser d’entre 60 minuts.
Primària, ESO, Cicles Formatius, Batxillerat i Adults.