83. VIU EL CAMP DE MENORCA: FEIM DE PAGESOS PER UN DIA. COOPERATIVA DEL CAMP.  

Sessions: 1 sessió de 2 a 3 hores aproximadament
Lloc: SON PIRIS, Ciutadella. CAVALLERIA, es Mercadal. BINILLUBET, es Mercadal. BINIXABÓ, Alaior
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
 

Responsable/s

LLUCIA PONS OLIVES Formadora Cooperativa

Sa Cooperativa del Camp de Menorca, Farmers&Co 

Descripció
Sa Cooperativa del Camp de Menorca, Farmers & Co Experience,"Viu el camp de Menorca", ofereix la visita a diversos llocs de Menorca per tal que els alumnes coneguin la realitat rural de l'illa, la vida quotidiana de la pagesia, el maneig del bestiar i especialment com s'elaboren productes com el formatge.
LLOCS
SON PIRIS, Ciutadella. CAVALLERIA, es Mercadal. BINILLUBET, es Mercadal. BINIXABÓ, Alaior.Objectius
Posar en valor la ruralia, la pagesia i els productes del camp de Menorca.
Apropar als alumnes a un lloc típic de Menorca, la vida i les feines de l’àmbit rural.
Mostrar tot el procés de cada feina, especialment les relacionades amb el maneig del bestiar i l’elaboració de productes com el formatge.
Convidar als alumnes a participar de forma activa per tal que l’experiència sigui vivencial i significativa.
Treballar continguts que habitualment coneixen a l'aula des de la realitat d'una empresa del sector primari.
Continguts
Conceptes: Vida quotidiana de l’àmbit rural.
Agricultura i ramaderia de Menorca.
Els productes de Menorca procedents del camp.
Beneficis a nivell personal i social de la gestió de la terra i els animals.

Procediments: La visita es planteja en un recorregut per tres àmbits:

l'antrópic ( família pagesa i arquitectura residencial)

abiòtic ( el clima i la terra, la necessitat de cuidar el sòl amb la nostra illa i a la ramaderia i el seu maneig)

L’alumne s’ha de sentir pagès, i pagesa en el lloc que visita. Se’ls proporcionaran els instruments i eines necessàries per tal que sigui així. Escoltar, però sobretot participar. Tocar, provar, tastar, etcètera.

Actituds: Bones pràctiques agràries,(en tots els àmbits),consum de productes locals(de proximitat i de temporada). Actitud de participar i involucrar-se activament per part dels alumnes, perquè cadascun descobreixi el seu element de referència. Respectar i valorar el treball de la pagesia,conèixer un estil de vida diferent pel que la gent ,que hi treballa, sent vertadera vocació pel seu treball i en definitiva respecte al medi ambient resultat d' unes bones pràctiques.

Metodologia
Abans: El col·legi que sol·liciti la visita, rebrà un dossier amb informació prèvia dels continguts de la visita per tal que es pugui preparar a classe, així com una didàctica dirigida especialment als alumnes.
Durant: La visita estarà conduïda per personal de Sa Cooperativa del Camp així com es comptarà també amb la intervenció dels pagesos del lloc.
Després: La unitat didàctica inclourà una part per realitzar-se posteriorment a la visita que incidirà especialment en l'experiència personal de cada alumne. Cada proposta didàctica estarà adaptada al currículum escolar.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
ho aporta l'entitat 
 ordinador i canó per el video només en cas de pluja


Observacions

Es recomana anar equipats per una visita al camp, amb roba còmode i calçat apropiat, així com gorra especialment en temps calorosos i crema solar.