Informació del taller

70 . BINIXABÓ - VISITA A UN LLOC DE MENORCA: FEIM DE PAGESOS PER UN DIA 

 

Sessions: 1 sessió de 2 a 3 hores
Lloc: A un lloc de la Cooperativa del Camp de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Llucia Pons Olives i Marta CampsFormadoraCooperatva del Camp

Se Cooperativa del Camp de Menorca, Farmers&Co 

Descripció
Sa Cooperativa del Camp de Menorca, Farmers & Co Experience,"Viu el camp de Menorca", ofereix la visita a diversos llocs de Menorca per tal que els alumnes coneguin la realitat rural de l'illa, la vida quotidiana de la pagesia, el maneig del bestiar i especialment com s'elaboren productes com el formatge.

LLOC ( on es realitzarà el taller )al lloc BINIXABÓ-Llucalari-Son Bou.
Torretrencadeta, Ciutadella: un lloc en el que, especialment, coneixerem els bens de raça menorquina, els anirem a encorralar, munyirem les benes dins un antic bouer per treure’n la llet, xerrarem sobre les característiques de la llana i que se’n fa amb ella. A més també podrem veure altres animals (vaques, cavalls, gallines, conills), i aprendrem a formatjar. (L’excursió es pot completar amb una visita al poblat talaiòtic de Torretrencada, demaneu informació).

Binillubet, Es Mercadal: al bell mig de Menorca, un lloc de referència en el que coneixerem els secrets del formatge des del seu origen. Visitam un lloc productor de llet i formatge, estarem a prop de les vaques frisones, aprendrem com es toca una vaca i jugarem amb els vedells. De la llet al formatge, fet de forma artesanal, fet amb el fogasser i ell lligam, pas a pas i amb els millors resultats.
(A prop del lloc que us proposem visitar la finca pública de S’Arangí i la Penya de l’Indi, podeu així organitzar dues visites).

Binixabó, Alaior: és un lloc típic de Menorca, les frisones i els pagesos ens esperen per descobrir-nos tot sobre el maneig del bestiar i la manya de fer un formatge sobre la que haurem d’aprendre i experimentar.
(Després o abans d’anar a Binixabó, a prop hi teniu, per exemple, el poblat de la Torre den Galmés).

Es Tudons, Ciutadella: Es Tudons és una aposta ferma per les races menorquines, la vaca vermella, les gallines negres, els bens... també és un lloc ecològic, produeixen la totalitat del menjar del bestiar, funcionen amb energies renovables i l’amo ens mostrarà també com es fa el formatge.


Objectius
Posar en valor la ruralia, la pagesia i els productes del camp de Menorca.
Apropar als alumnes a un lloc típic de Menorca, la vida i les feines de l’àmbit rural.
Mostrar tot el procés de cada feina, especialment les relacionades amb el maneig del bestiar i l’elaboració de productes com el formatge.
Convidar als alumnes a participar de forma activa per tal que l’experiència sigui vivencial i significativa.
Continguts
Conceptes: Vida quotidiana de l’àmbit rural.
Agricultura i ramaderia de Menorca.
Els productes de Menorca procedents del camp.
Beneficis a nivell personal i social de la gestió de la terra i els animals.

Procediments: L’alumne s’ha de sentir pagès, i pagesa en el lloc que visita. Se’ls proporcionaran els instruments i eines necessàries per tal que sigui així. Escoltar, però sobretot participar. Tocar, provar, tastar, etcètera.

Actituds: Bones pràctiques agràries, consum de productes locals. Actitud de participar i involucrar-se activament per part dels alumnes. Respecte i valorar el treball de la pagesia, el seu treball i en definitiva respecte al medi ambient.

Metodologia
Abans: El col·legi que sol·liciti la visita, rebrà un dossier amb informació prèvia dels continguts de la visita per tal que es pugui preparar a classe, així com una didàctica dirigida especialment als alumnes.
Durant: La visita estarà conduïda per personal de Sa Cooperativa del Camp així com es comptarà també amb la intervenció dels pagesos del lloc.
Després: La unitat didàctica inclourà una part per realitzar-se posteriorment a la visita que incidirà especialment en l'experiència personal de cada alumne. Cada proposta didàctica estarà adaptada al currículum escolar.

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
ho aporta l'entitat 
 ordinador i canó per el video només en cas de pluja


Observacions

En cas que per inclemències del temps, i la visita no s’hagi suspès, es substituirà la part de la visita exterior per la projecció d’un audiovisual que mostra les feines antigues del camp a través de la recreació d’una família d’inicis del segle XX.
Es recomana anar equipats per una visita al camp, amb roba còmode i calçat apropiat, així com gorra especialment en temps calorosos i crema solar.
© Salut Jove 2017