135. ELS TRONCS GUARDEN SECRETS  

Sessions: 1 SESSIÓ 2 HORES
Lloc: AULA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

Xarxa Forestal - Conselleria de Medi Ambient i Territori  

 

Descripció
Els troncs són molt importants per a la vida dels arbres. Són una estructura molt resistent i la via del transport dels nutrients de l’arbre. Amb la observació d’una llesca d’un arbre, podem conèixer moltes coses sobre la vida d’aquest arbre; voleu saber com?

Objectius
Donar a conèixer la importància dels arbres i conèixer, fent servir com a fil conductor els troncs, les problemàtiques dels bosc.

Continguts
Conceptes: Es tractaran conceptes generals de la morfologia i fisiologia de les plantes, així com conceptes bàsics de sanitat forestal o de gestió forestal.
Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es farà una primera part d’explicació general amb una presentació i després una pràctica amb materials forestals.
Durant:
Després:

RecursosObservacions