Sol·licituds

Les sol·licituds es faran entrant en cada taller fent clic en el botó sol·licitar que es troba al final de la pàgina explicativa del taller.

Es poden demanar fins a quatre tallers per a un mateix grup aula.

Recomanam que l'alumnat participi en l'elecció dels tallers per tal que responguin al seu interès.

Cada centre educatiu de Menorca disposa d’un NOM d’usuari i una CLAU D'ACCÉS personalitzades per accedir a les zones restringides de la web, des d'on es poden consultar les sol·licituds i les avaluacions i les valoracions enviades per les persones responsables dels tallers.