226. UN SANT JORDI DIFERENT. COMPTANT AMB ELS CONTES 

Sessions: 1 sessió de 2 hores
Lloc: Aula
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària

Responsable/s

NURIA GALARZA LOZANO  

 

Descripció
Amb la narració d'una nova versió de la llegenda de sant Jordi veurem com podem reinventar els contes i comptar amb un missatge basat en la coeducació, el respecte i l'educació ambiental. Farem també una dinàmica on les i els alumnes reinventaran els contes tradicionals.

Objectius
- Posar en valor la lectura
- Fomentar la creativitat a través de la narració
- Treballar la coeducació i l'educació ambiental
- Crear noves històries a partir de contes tradicionals


Continguts
Conceptes: - Històries i llegendes
- Coeducació
- Valorar i respectar a les persones i l'entorn.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Abans d'arribar al centre educatiu es coordinarà l'activitat amb el professorat i es demanarà que els alumnes pensin en un conte tradicional i puguin dur-lo a l'aula
Durant: Farem una dinàmica on reinventarem les històries dels contes tradicionals que han duit a classe.
Després:

RecursosObservacions

Coordinació amb el professorat per concretar el dia a desenvolupar el taller. Aquest dia els infants hauran de dur un conte de casa.

La sessió té una durada de dues hores.