97. IOGA PER A INFANTS 

Sessions:
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

La Resistencia Taller de Clown y Malabares

 

Descripció
Totes les capacitats humanes es poden activar i desenvolupar plenament a través de la pràctica regular de ioga. Per això, un infant que practica aquesta disciplina pot aconseguir un estat
òptim de salut, autoconfiança profunda, interès per desenvolupar coneixement sobre les lleis naturals que regeixen el món i l'univers, bon humor, entusiasme per activitats saludables i atracció per les relacions harmòniques, entre altres múltiples beneficis que repercuteixen en tots els plans. A més, el ioga és una manera divertida en què els infants poden desenvolupar una varietat d'habilitats significatives per al seu creixement, en un ambient enriquidor i no competitiu. El ioga pot ser un gran remei per alleujar la tensió associada amb els factors estressants, així com també un facilitador important d'un desenvolupament físic, emocional i cognitiu saludable.
La crisi en què es troba el sistema educatiu actual i el context de globalització i immediatesa impulsa a repensar noves maneres d'educar, i a cercar tècniques que contribueixin a
generar atmosferes de treball més harmòniques i saludables. Això requereix desenvolupar eines i capacitació per captar l’atenció i l’interès dels infants, renovar les seves energies i mantenir-ne la motivació.
Per què ioga a escola?
Aquesta disciplina proveeix un ventall de tècniques que es poden integrar perfectament a l'escola, i que poden oxigenar l’aula i permetre que els coneixements siguin més ben assimilats i que s'aprofiti millor el temps dedicat a l'educació. Aquesta disciplina té la possibilitat d'assistir el sistema educatiu actual i proveir eines que després podran ser traslladades tant a la vida diària dels fillets i filletes com a les seves famílies.


Objectius
Si bé els beneficis de la pràctica del ioga a l'escola són múltiples, en aquest apartat en recordarem alguns dels més significatius.

SALUT Restablir la connexió amb el cos i la respiració. Desenvolupar la confiança personal i l'autoestima per al desplegament dels dons personals. Promoure el desenvolupament de la força de voluntat i el reconeixement del propi potencial.

UNIÓ DEL GRUP Generar un clima de respecte i escolta al grup. Diluir barreres i prejudicis entre alumnes. Desenvolupar la disciplina requerida per a la realització dobjectius conjunts.

CONCENTRACIÓ Focalitzar la ment dispersa i així millorar la capacitat d'estudiar i retenir conceptes. Evitar que la dispersió arribi a plasmar-se en agressivitat. Generar claredat en la comprensió dels sentiments.

SERENITAT Calmar la inquietud del cos i de la ment. Pacificar angoixes i pors. Generar tranquil·litat i alegria serena.


Continguts
Conceptes: - Consciència, equilibri, enfortiment físics
- Escolta, respecte
- Disciplina orientada a un objectiu grupal
- Reconeixement i maneig d'emocions
- Respiració
- Relaxació
- Empatia
- Creativitat
- Unió

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Rebuda: Presentació i escolta grupal de com ens trobem avui.
- Unió de grup: salutació inicial, jocs inicials per disposar-nos, desinhibir-nos i donar lloc a l'espai de ioga, entrada en calor.

Durant: Postures: contes de ioga, jocs i històries, cançons creades en conjunt per treballar els aspectes físics i psicològics anteriorment detallats i estimular la creativitat.
- Temps de calma: relaxació guiada, meditació en el cas d'edats més avançades, cançons per relaxar l'activitat mental.

Després: Tancament: salutació final, agraïment, reflexión grupal.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions 
Tatami/estores (3) 


Observacions

Materials aportats per la impartidora del taller: instructora certificada internacionalment en ioga per a fillets i filletes i adolescents.