58. LA VIDA A UNA BASSA TEMPORAL 

Sessions: 1 sessió de 60 minuts
Lloc: Santa Eularieta, camí d'en Kane s/n, es Mercadal
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
4t ESO

Responsable/s

FELIX DE PABLO PONS tècnic ambiental. Agència Menorca Reserva de Biosfera. CIMConsell Insular de Menorca

 

Descripció
Visita a una bassa temporal mediterrània, a la finca pública de Santa Eularieta, a fi de conèixer de primera mà el funcionament d’aquest hàbitat i tota la seva diversitat d’espècies, quins factors el condicionen i com l’afecten les activitats humanes. S'adreça especialment a grups que cursen assignatures de ciències naturals o similars.

Objectius
L’objectiu d’aquesta activitat és introduir els alumnes en les característiques i la importància ecològica d’un hàbitat molt particular: les basses temporals mediterrànies.
Aquest hàbitat està protegit per la Unió Europea, que el té catalogat com a hàbitat d’interès prioritari. A Menorca s’ha constatat una gran riquesa i diversitat de basses temporals. Per açò, amb aquesta activitat es pretén donar a conèixer la seva importància i fomentar una actitud respectuosa cap aquest ecosistema i cap al medi natural en general.


Continguts
Conceptes: Zona humida, bassa temporal, ecosistema, xarxa tròfica, fauna i flora, biodiversitat, protecció d’hàbitats i espècies, Xarxa Natura 2000 i espais protegits, medi ambient i activitat humana.
Procediments: Conèixer el funcionament d’un ecosistema dinàmic com una bassa temporal i els principals factors que el condicionen: clima, geologia, sòl, activitats humanes, etc.
Conèixer les espècies més representatives de fauna i flora que hi habiten i els seus mecanismes adaptatius. Conceptes bàsics sobre microorganismes i plàncton.
Entendre els principals problemes de conservació a què s’enfronten aquest i altres ecosistemes, i els criteris bàsics a l'hora d’establir mesures de gestió i conservació.

Actituds: Ser conscient de la importància de la biodiversitat com un valor que cal preservar, en totes les seves formes, i de tots els beneficis que aquesta comporta per a la societat.
Actuar responsablement envers el medi natural i entendre la importància de les conductes individuals per a la seva conservació.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el professorat.
Durant: 1. Sessió dins l’aula de Santa Eularieta: explicació teòrica i mostra d’un audiovisual de 8 minuts de durada.
2. Visita i observació in situ de l’ecosistema, amb explicació oral i plafons explicatius. Es disposarà d’un salabre i una safata per poder recollir i observar mostres.

Després: Es podrà visitar el lloc web del projecte www.cime.es/lifebasses, adreçar-hi consultes o aportacions, etc. Igualment es facilitarà als alumnes i professors una unitat didàctica per poder aprofundir en el tema.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Autocar (*)


Observacions

lloc: Santa Eularieta al municipi de Es mercadal
Capacitat. Un grup classe de 30 alumnes com a màxim
Aquest taller estarà disponible entre el 15 de març i el 30 d'abril, en funció de la presència d'aigua a la bassa, que depèn de les pluges de temporada. Les aules han de reservar la casa i responsabilitzar-se d'informar de l'horari d'ús i d'agafar i tornar la clau.

**********************************************************************************
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.