17. UN BALL D'HORMONES QUE EM FA BALLAR EL CAP 

Sessions: 3-4 sessions de 90-120 min i 1 sessió amb les famílies
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

6è educació primària
1r ESO

Responsable/s

Eulàlia Torrà Canyelles Metgessa psiquiatra CIF

 

Descripció
A partir del coneixement del propi cos descobrir sense por els canvis que s'experimenten a la pubertat, físics, psicològics i socials. Que cada al-lota i cada al-lot es conegui, s'accepti i s'estimi tal com és: em conec, m'accepto, m'estimo.
Viure aquest pas a l'adolescència com una etapa de descobriment, creixement i enriquiment personal.
Es fa una trobada amb les famílies per compartir i acompanyar les filles i els fills en aquest camí.


Objectius
- Reconèixer els canvis experimentats en la pubertat: físics, psicològics i socials.
- Perdre la por de créixer i disposar de la informació necessària per no construir tabús, mites ni falses idees sobre l'adolescència i la sexualitat.
- Construir una autoimatge positiva que faciliti la pròpia autoestima i el respecte a les altres persones.
- Viure tot això de manera lúdica i al mateix temps responsable.


Continguts
Conceptes: Pubertat i adolescència: què és això de ser adolescent?
El cicle menstrual.
Què pens? Què sent? Què desitj?
Per què em tracten com si encara fos petita/petit?
Què vol dir ser gran?

Procediments: Conèixer el propi cos: anatomia i fisiologia sexuals de l'home i de la dona.
Actituds: Fer-me responsable de la meva vida.
Els pares i la meva intimitat.
M'agrada ser qui som.


Metodologia
Abans: Reunió prèvia amb els tutors i les tutores per tal de facilitar l'abordatge transversal, conèixer les característiques del grup i coordinar el desenvolupament del taller.
Es valorarà la possibilitat de mantenir una reunió prèvia amb les famílies.

Durant: Treballar en grup l'observació, la recerca i el descobriment del que els passa. Construir el seu decàleg d'adolescent.
Després: Coordinar amb el professorat la integració dels objectius del taller en la dinàmica quotidiana del grup. El taller inclou una trobada de valoració final amb les famílies.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Jocs i contes  


Observacions

Es proposa fer una sessió inicial amb el professorat al principi del curs i una altra al final.

A les aules de UEECO, els objectius i els continguts son diferents en funció de les característiques del grup.
En general no es té massa en comte la sexualitat en la diversitat intel-lectual. I és molt important treballar-ho.