130. ELS INFANTS I LA MORT. COM PODEM AJUDAR ELS INFANTS A AFRONTAR LES PÈRDUES 

Sessions: 1 sessió de 90 min
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
famílies
Professorat

Responsable/s

Cecília Padrós i Maria Victoria Fradera. Equip curs pal·liatives Hospital Mateu Orfila Maó.Equip de Cures Pal·liatives de l'Hospital Mateu Orfila 

IB-Salut. Conselleria de Salut, Govern de les Illes Balears 

Descripció
Qui desitja parlar de la mort a un infant? Quan es tracta de parlar de la mort, desapareix el desig o les paraules per fer-ho. Però al llarg de la vida la persona, els al·lots i les al·lotes, s'han d'anar enfrontant a diferents pèrdues: lligades al desenvolupament personal, a l'edat, als objectius personals, d'ideals, de persones i, finalment, de la pròpia vida. Durant aquest procés hauran d'aprendre a perdre i a guanyar, a tenir i a cedir, a renunciar i a posseir. Aquest taller pretén ensenyar a afrontar i gestionar les pèrdues. S'identifiquen mites erronis, emocions i sentiments i s'aporten eines per ajudar els fillets i filletes, i les seves famílies, a afrontar la mort d'una manera integrada en el seu procés de vida.

Objectius
Integrar el procés de la mort dins el procés de vida.
- Naturalitzar el fet de parlar de les emocions.
- Potenciar la comunicació entre els membres de la família.
- Prevenir problemes en el procés de dol.


Continguts
Conceptes: Vida. Mort. Malalties greus. Emocions.
Introducció a les cures pal·liatives. Acompanyament de persones malaltes.

Procediments: Taller per a l’alumnat:
Preguntar, reflexionar, verbalitzar.
Identificar eines d'ajuda.
Descriure sensacions físiques, emocions i sentiments.

Actituds: Afrontament de les dificultats.

Metodologia
Abans: La persona responsable del taller contacta amb el professor o la professora, que programa una sessió prèvia per adaptar la programació als interessos, les expectatives i les necessitats de l'alumnat: introduir el tema a la classe i detectar pors, mites erronis i preguntes; per detectar possibles casos complicats (malaties greus, morts de familiars, etc.).
Durant: El taller per a l’alumnat consisteix en una exposició que comença amb la presentació de la infermera de l'equip de cures pal·liatives i a poc a poc es va explorant el tema de les malalties greus que no tenen cura i, per tant, acaben amb la mort de la persona.
Tractarem les sensacións físiques i emocions que provoquen en la persona malalta i en aquells que l'acompanyen i procuram donar pautes i eines per poder fer-ho de la millor manera possible.
Finalment intentarem donar resposta als dubtes i les preguntes recollides en la primera sessio, incidint en la importància d'entendre que hi ha moltes coses que les persones no podem controlar, i la mort n'és una.
Tant el taller per a les famílies, que està obert al professorat del centre, com el taller específic per al claustre de professors consisteixen en una exposició inicial guiada amb el suport de Power Point, que introdueix una xerrada col·loqui participativa.
Continguts:
- Informació, educar en salut i evitar sobreproteccions
- Pautes de conducta
- Eines d'ajuda per afrontar la mort de manera integrada en el seu procés de vida (famílies), per treballar amb els companys de classe i normalitzar al màxim la situació (professorat)
- Suport

Després: Avaluació

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Ordinador, canó i pantalla per a la sessió amb les famílies i el claustre del professorat


Observacions

Recordam que el taller adreçat a l’alumnat també inclou una xerrada dirigida a totes les famílies d'alumnes i al professorat del centre que estigui interessat a assistir-hi, per ajudar els fillets i les filletes, i el seu entorn, a afrontar el tema de la mort d'una manera integrada en el seu procés de vida.
Cecília Padrós, Infermera i Terapèuta del Dol. Cures Pal:liatives HGMO.
Toia Fradera, Infermera i Terapèuta del Dol. Voluntària.