209. GLOSA MENORQUINA I VERS IMPROVISAT. 

Sessions:
Lloc: Dins l'aula.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Associació Soca de Mots 666379939  

 

Descripció
L'activitat consisteix en un taller a la pòpia classe on s'aprendran les nocions bàsiques de la glosa menorquina i del vers improvisat.

Objectius
Conèixer la glosa menorquina com a part del patrimoni cultural immaterial de l'illa.
Aprendre d'una forma lúdica diversos conceptes de la poesia (mètrica, estructura, rima).
Aprendre les nocions bàsiques per crear un vers de forma improvisada.
Donar valor al diàleg i al respecte en el missatge.
Fomentar l'esperit crític de l'alumnat.Continguts
Conceptes: Conceptes bàsics i estructurals de la glosa menorquina: mètrica, rima, estructura, melodia..
Conceptes culturals de la glosa menorquina
Conceptes bàsics de la creació poètica
Conceptes bàsics del diàleg i el respecte

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Una vegada treballat el concepte, es facilita al professorat, dins el marc del contingut curricular propi, la introducció o aprofundiment teòric d'aspectes més formals de la poesia, o el desenvolupament i creació d'idees, conceptes i esperit crític.
Durant: La metodologia del taller es realitza prenent com a base el joc.
A partir de diversos jocs s'interioritzen d'una forma inconscient algunes tècniques de mètrica, rima i ritme necessaris per la creació poètica.
A partir de jocs, es treballa la creació poètica, partint de la pròpia confecció de la idea o el missatge i la seva configuració dins l'estructura

Després:

RecursosObservacions