206. ITINERARI DE LA GUERRA CIVIL A LA MOLA 

Sessions: 1
Lloc: A la fortalesa de la Mola.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

CARLOS DS SERVEIS I GESTIÓ SL LA MOLA LA MOLA DE MENORCA

 

Descripció
La fortalesa de la Mola és un dels espais més destacats per il·lustrar, significar i recordar la Guerra Civil Espanyola i la posterior repressió franquista. L'activitat proposada consisteix en un itinerari per l'història de la Guerra Civil, passant pels indrets de la Mola on varen succeir fets tràgics i decisius per a la història de Menorca. L'objectiu és donar eines per a entendre els motius pels quals la guerra civil és, encara avui, motiu de debat en els espais de discussió política públics i privats. L'itinerari és conduït per un historiador i arqueòleg especialitzat en l'estudi de la guerra civil a Menorca.

Objectius
Introduir la guerra civil a Menorca: els antecedents, els agents que hi participen i els principals fets.
Donar eines per significar la realitat d'una guerra i les seves conseqüències.


Continguts
Conceptes: PART 1. Introducció - Clot de la Mola.
PART 2. La presó antiga de la Mola.
PART 3. Els canons Vickers 38 de la Mola.
PART 4. La presó.
PART 5. Conclusió.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es recomana preparar i contextualitzar a l'alumnat sobre de les causes i el desenllaç de la guerra civil.

Durant: El guia de l'itinerari, juntament amb els professors, acompanya als alumnes als diferents indrets en una ruta circular amb aturades d'uns 10 min.

PART 1. Introducció - Clot de la Mola. Es tracta d'avaluar el que saben/han escoltat els alumnes sobre la guerra civil. A partir d'aquí, es tracta de situar de manera molt bàsica els agents participants i els motius socials i econòmics pels quals estarien enfrontats. Al mateix temps, es relativitza la qüestió ideològica, mirant de copsar la realitat d'un poble petit com Menorca on tothom es coneix, es relaciona més enllà de les diferències i on hi ha gent que no simpatitza amb una ideologia o l'altra. En el febrer de 1939 en el Clot de la Mola va fondejar el creuer Devonshire amb exiliats, molts dels quals mai podrien tornar a Menorca.

PART 2. La presó antiga de la Mola. Juliol 1936, es produeix una sublevació militar contra la República a diversos punts d'Espanya, a Mallorca i Eivissa té èxit, mentre que a Menorca fracassa. Empresonament d'oficials militars i gent de dretes a l'antiga presó de la Mola o al vaixell Atlante. Agost, setembre, octubre i novembre de 1936 són uns mesos de descontrol i de por per l'arbitrarietat en què hom podia acabar a la presó o assassinat. El 2 i 3 d'agost es produeix l'assassinat de prop de cent persones a la presó. El mes de novembre, en venjança d'un bombardeig sobre el port de Maó, moriran prop 73 persones a l'Atlante.

PART 3. Els canons Vickers 38 de la Mola. Menorca estava defensada amb un modern i potent artillat terra-mar i antiaeri. Per aquest motiu l'exèrcit revoltat esperarà fins a quasi el final de la guerra per entrar a l'illa. Menorca restarà aïllada, bloquejada per mar i per terra. Açò comprometrà l'abastiment de primeres matèries i el funcionament de fàbriques i botigues i la població tindrà dificultats per adquirir productes bàsics, com pa, sucre, oli, patates i medicines.

PART 4. La presó. El febrer de 1939, un cop les tropes revoltades de Franco ja dominaven gairebé tota la península, es pactarà la rendició de l'illa en el Devonshire. Fugiran a bord del Devonshire centenars de persones, però moltes altres, no podran fugir. S'empresonaran centenars de persones a presons com la de la Mola, les quals malviuran sempre amb l'angoixa de que un dia potser seran afusellades.

PART 5. Conclusió. Paret a l'entrant 5. A la Mola es van afusellar després de la guerra unes 150 persones. La guerra suposà la mort de centenars de persones a cada bàndol, més altres centenars exiliats a França, Algèria, Mexic, Rusia, Argentina, etc. Menorca patirà una pèrdua demogràfica d'entorn el 14% per cent de la seva població. En aquest moment, es planteja una la reflexió sobre sentit d'una guerra civil i els efectes que encara té la guerra en l'actualitat.


Després: Es recomana una posada en comú d'idees i sensacions que s'han enduit els alumnes.

RecursosObservacions

Es recomana preparar i contextualitzar a l'alumnat sobre les causes i el desenllaç de la guerra Civil dins l'història contemporànea o recent.
ENTRADA PER ALUMNE 1.50€